Sökning: "Eriksson Åsa"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Eriksson Åsa.

 1. 1. Upplevelser av språkbarriärer i vården : En systematisk litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Åsa Eriksson; Jenny Widerström Jonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT Bakgrund: När människor rör sig över landsgränserna i allt större utsträckning uppstår språkbarriärer inom alla områden i vården. Tidigare forskning visar på att patienter upplever en oro över att inte bli förstådda i sitt nya hemland. LÄS MER

 2. 2. Obeskattade reserver : Vilka företagsspecifika variabler påverkar användandet avobeskattade reserver i små företag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Lina Eriksson; Riina Myrsell; [2018]
  Nyckelord :untaxed reserves; tax allocation reserves; tax adjustments; income smoothing; obeskattade reserver; bokslutsdispositioner; periodiseringsfonder; överavskrivningar; skattemässiga justeringar;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Obeskattade reserver - Vilka företagsspecifika variablerpåverkar användandet av obeskattade reserver i små företag? Presentationsdatum: 2018-05-29 Ämne, kurs: FÖ2023, Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomiFörfattare: Lina Eriksson, Riina MyrsellHandledare: Åsa GrekExaminator: Christoffer RydlandSyfte: Syftet med uppsatsen är att förklara vilka företagsspecifika variabler sompåverkar användandet av obeskattade reserver.Metod: Uppsatsen är ett naturligt experiment. LÄS MER

 3. 3. Förebyggande och riskbaserad avvikelsehantering i materialförsörjningsprocesser : En fallstudie av materialplaneringsfunktionen på ett företag inom fordonsindustrin

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecka Eriksson Estrada; Åsa Lindbäck; [2018]
  Nyckelord :avvikelse; avvikelsehantering; fmea; fordonsindustrin; förebyggande; lean production; material; materialförsörjning; materialplanering; offensiv kvalitetsutveckling; riskanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera förbättringsmöjligheter i materialplaneringens avvikelsehanteringsprocess och föreslå förbättringar för hur de kan arbeta processfokuserat med att förebygga, hantera och följa upp avvikelser. I augusti 2017 lanserade företaget en ny generation produkter till lastbilsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Värdet av en influencer : Hur konsumenter påverkas av annonsering i sociala medier med, respektive utan, influencers vid köp av low involvement-produkter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Hanna Eriksson; Zara Lood Lindqvist; Alexandra Uhrberg; [2017]
  Nyckelord :Advertisement in social media; influencer marketing; influencers; low involvement products; Annonsering i sociala medier; influencer marketing; influencers; low involvement-produkter;

  Sammanfattning : Författare: Hanna Eriksson, Zara Lood Lindqvist, Alexandra Uhrberg Handledare: Åsa Lindström Examinator: Bertil Hultén Kurs: Examensarbete 30 hp, Civilekonomprogrammet inriktning marknadsföring, Linnéuniversitetet Kalmar, VT 2017, 4FE63E Forskningsfråga: Hur påverkas konsumenter av influencer marketing i jämförelse med annonsering på sociala medier där influencers inte förekommer, vid köpbeslut för low involvement-produkter? Syfte: Denna studies syfte är att analysera och diskutera influencers inverkan på konsumenters köpbeslut för low involvement-produkter. Genom att ta hänsyn till kostnadsbilden för influencer marketing och övrig annonsering på sociala medier samt studera och analysera hur konsumenter uppfattar annonsering i sociala medier för low involvement-produkter med, respektive utan, influencers ämnar studiens författare att generera indikationer kring värdet av en influencer i den unika kontexten. LÄS MER

 5. 5. Grönskande vintersvala rum : förslag på odlingsvärda växtkombinationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gordh Maja; Eriksson Åsa; [2017]
  Nyckelord :inglasat uterum; balkong; medelhavsklimat; varmtempererade klimat; rumsväxter; vinterträdgård;

  Sammanfattning : Många privatpersoner har tillgång till ett inglasat uterum eller balkong i anslutning till sitt hem. Dessa miljöer kan användas som grönskande vintersvala rum med växter anpassade till rummets förutsättningar. Syftet med uppsatsen är att undersöka och sammanställa ett urval av odlingsvärda växter för privata inglasade miljöer. LÄS MER