Sökning: "Erland Olsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erland Olsson.

 1. 1. Synen på skönlitteratur i gymnasieskolans läroplaner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Erland Olsson; [2016]
  Nyckelord :Engelska; Gymnasieskolan; Läroplan; Läsning; Skönlitteratur; Svenska; Textanalys;

  Sammanfattning : I det följande kommer synen på skönlitteratur i gymnasieskolans läroplaner för svenska och engelska att undersökas. Detta innefattar både den nu gällande och tidigare läroplaner (Lgy70, Lpf94 och Lgy11), och en jämförelse mellan dem görs för att se hur läsning av litteratur har motiverats och legitimerats förr och hur detta har förändrats fram till idag. LÄS MER

 2. 2. Styrning, kultur och motivation i idéburna organisationer - En studie av Bräcke diakoni

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktoria Hansson; Marte Erland; Lotta Olsson Fahlander; [2015]
  Nyckelord :Styrning; kultur; motivation; idéburen organisation; företagsekonomi; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur man styr organisationer där en idé står över vinst, genom att undersöka betydelsen av kultur och motivation. Denna studie baseras på en kvalitativ metod, där semi-strukturerade intervjuer har utförts. Det empiriska materialet har analyserats och testats mot etablerade teorier. LÄS MER