Sökning: "Erling Nilsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erling Nilsson.

 1. 1. Hur må vi berätta om detta? : Forum för levande historias porträttering av Sovjetunionen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Erling Bronsberg Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Forum för Levande Historia; Historiebruk; marxism; kommunism; Sovjetunionen;

  Sammanfattning : My purpose is to analyses Forum för levande historias (FFLH) portrayal of the Soviet Union during the time period of 1918-1953. My reason for doing this is to find out what nuances of the Soviet Union FFLH finds important to present to the public, but also, to teachers and student in the Swedish education system. LÄS MER

 2. 2. Akustisk design av studiorum för musikinspelning

  M1-uppsats, Örebro universitet/Akademin för naturvetenskap och teknik

  Författare :Manne Kjellander; [2010]
  Nyckelord :akustik; musik; inspelning; flow music; malmö; ecophon; studio; efterklang; efterklangstid; rumsakustik; absorbenter; diffusion;

  Sammanfattning : Detta projekt genomfördes i samarbete med akustikern Erling Nilsson på företaget Ecophon i Hyllinge. Uppdragsgivare var musikproducenten Magnus Ågren som äger studion Flow Music i Malmö. Uppgiften var att förbättra akustiken i ett av Flow Musics studiorum. Rummet hade före projektet en hård och obehaglig akustik. LÄS MER