Sökning: "Ernan Mahmutovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ernan Mahmutovic.

  1. 1. Aftonbladets/Sportbladets bevakning av det svenska herrlandslaget i fotboll : En jämförelse av EM 1992, EM 2004 och EM 2008

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

    Författare :Ernan Mahmutovic; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The aim of this master´s thesis is to investigate how Aftonbladet/Sportbladet is describing the Swedish national men team in football during the European Championship years 1992, 2004 and 2008. Reading over 200 articles gave me an excellent overview of the differences and similarities between the three chosen periods. LÄS MER