Sökning: "Ernesto Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Ernesto Sverige.

 1. 1. Rysk roulette eller kontrollerad spridning? : En kritisk diskursanalys av begreppet flockimmunitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Victoria Scott; Tea Oscarsson; [2020]
  Nyckelord :coronavirus; flockimmunitet; kritisk diskursanalys; media; pandemi;

  Sammanfattning : Under våren 2020, då coronaviruset började spridas världen över, blev flockimmunitet ett omdebatterat begrepp i media. Sverige och Storbritannien följde inledningsvis liknande strategier för att hantera pandemins framfart, som liknades med att uppnå flockimmunitet i samhället, för att därefter gå skilda vägar. LÄS MER

 2. 2. Manifestering av nationalism i svensk press : En kritisk diskursanalys om uppfattningar och attidyder om nationalism i svensk press 2015-2019

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Randhav Thornström Ernesto; [2020]
  Nyckelord :Media; Nationalism; Kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Det politiska klimatet i Europa har de senaste åren blivit allt mer konservativt och det går idag att läsa hur den liberala demokratin på sina håll utmanas av icke-liberala samt konservativa ideologier. Nationalism är ett fenomen med förankring till historiska processer vilka bygger på komplexa uppfattningar om folket, nationen och tillhörigheten. LÄS MER

 3. 3. Den relationella estetiken till Sverige. Hur begreppet relationell estetik tas emot i en svensk konstkontext.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ann-Charlotte Glasberg Blomqvist; [2017-10-05]
  Nyckelord :relational aesthetics; discourse; the 1990’s; Swedish contemporary art; reality;

  Sammanfattning : The thesis examines how and when the concept of relational aesthetics, coined by curator Nicolas Bourriuad, was introduced and established in Sweden in the 1990s. By researching art magazines and daily newspapers, I look at how the concept became effective in a Swedish art context. LÄS MER

 4. 4. Den tillväxtgenererande klimatpolitiken : En diskursteoretisk studie om den svenska klimatpolitikens framtidsvision

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emilia Bergius; [2017]
  Nyckelord :klimat; klimatpolitik; diskursanalys; diskursteori;

  Sammanfattning : Om vi människor inte minskar våra utsläpp av växthusgaser beräknas det kunna få katastrofala följder i framtiden. Sverige beskrivs som ett föregångsland inom det klimatpolitiska området men trots det finns nationella svårigheter med att uppnå de klimatpolitiska målsättningarna. LÄS MER

 5. 5. Vadå nationell självbild? : En diskursanalys av hur svenskspråkig tryckpress förhåller sig till The Local Sweden:s nyhetsförmedling av Sverige och "det svenska"

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Mimmi Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Laclau Mouffe; discourse theory; discourse analysis; news reporting; news providers; print media; English-language print media; The Local Sweden; Swedish-language print media; the image of Sweden; intertextuality; stereotypes; social representation; nationalism; imaged communities; the stranger; Laclau Mouffe; diskursteori; diskursanalys; nyhetsförmedling; nyhetsförmedlare; tryckpress; engelskspråkig tryckpress; The Local Sweden; svenskspråkig tryckpress; Sverigebilden; intertextualitet; stereotyper; sociala representationer; nationalism; föreställd gemenskap; främlingen;

  Sammanfattning : The Bachelor dissertation What do you mean national self-image? is a discourse analysis of the relationship between Swedish news providers. The study aims to investigate how Swedish-language print media interact with the main provider of Swedish news in English, The Local Sweden, and what it reports as the “essence” of the nation and its people. LÄS MER