Sökning: "Ernst Holm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ernst Holm.

 1. 1. Självledarskapsom strategi. Kan vi leda oss själva bort från den negativa stressen och kan fysisk aktivitet underlättaprocessen?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Ernst Holm; Febe Hindsfors; [2021-09-02]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; hälsa; självledarskap; stress;

  Sammanfattning : Introduktion: Stress är ett ökande problem i dagens samhälle och självledarskap har visat sig kunna förebygga stress på en individuell nivå. Det saknas däremot studier som undersöker självledarskap i samband med vart stressen kommer från. LÄS MER

 2. 2. Understanding Organizational Change - A case study of the IMF from 1945 to the late 1980s

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Holm; [2005]
  Nyckelord :IMF; International Organizations Surveillance; Conditionality; Bretton Woods; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines the causes of change and the process of change within international organizations. By using a method and theory derived from a study by Ernst B. Haas I have examined the causes of why, according to Haas, IMF is a case of successful organizational learning. LÄS MER