Sökning: "Ernst Liu"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Ernst Liu.

 1. 1. Revisionspliktens avskaffande : Hur nya aktiebolag har agerat i frågan och hur revisionsbyråerna påverkats

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johan Knutsson; Sara Gunnstam; [2011]
  Nyckelord :Revisionsplikt; avskaffande; nystartade; aktiebolag; revisionsbyråer; revisor;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur denna lagändring, revisionspliktens avskaffande för de minsta aktiebolagen, har anammats och genomförts av aktiebolag som startats efter 1 november 2010 samt vilken påverkan reformen har haft på revisionsbyråernas arbete och deras attityd till lagändringen. Studien avser också att undersöka hur stor del av de nystartade aktiebolagen som valt bort revision. LÄS MER

 2. 2. How Corporate Governance Affects Strategy of Corporations : - Lessons from Enron Corporation -

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Hameed Ahmed; Ali Najam; [2006]
  Nyckelord :Enron; Corporate governance; Corporate Strategy; Strategic Management; Corporations;

  Sammanfattning : Corporate governance is a subject of academic and professional debate. It has and it will continue to be a topic under scrutiny for subsequent deliberations since there are many different research dimensions and contexts associated with it. LÄS MER

 3. 3. Resultatutjämning : en studie av taktiska åtgärder i de finansiella rapporterna -

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Susanna Svensson; Karolina Wahlberg; [2005]
  Nyckelord :Business studies; Resultatutjämning; income smoothing; externt perspektiv; taktiska åtgärder; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: De finansiella rapporterna som företagen publicerar ligger hos investerare till grund för ekonomiska beslut. Det är därför viktigt att ha kunskap om och förståelse för vilka effekter som olika redovisningsalternativ ger upphov till. LÄS MER

 4. 4. Replikering av komplexa kunskapssystem : En fråga om organisatorisk integration

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Anna Nilsson; Adam Persson; [2003]
  Nyckelord :Business and economics; Replication; Knowledge Management; Knowledge system; Imitation; Strategy; Business model; Lars Lindkvist; Ekonomi;

  Sammanfattning : Background: Many authors consider knowledge to be a significant source for competitive advantage. Replicating companies found their competitiveness on an ability to leverage its knowledge base by replicating its business model in new contexts, a process often referred to as the McDonalds approach. LÄS MER

 5. 5. Segelbåt, fjällstuga, husvagn och lyxbil... Är dessa att anse som onyttig egendom för fåmansbolaget?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Victoria Hellström; Roger Sjögren; [2002]
  Nyckelord :Business studies; Assets; fixed assets; close company; imposition of taxes; accounting theory; owners equity; Companies Act and Tax Law.; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Background: The Stop rule for buying in property was introduced through 1976 years legislation and its formemost purpose was to prevent companies to acquire property that was useless for the company. Assets such as cars, boats and arts were of current interest. LÄS MER