Sökning: "Ernst Modig"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ernst Modig.

  1. 1. Cirkushallen i Alby

    Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

    Författare :Mia Modig; [2012]
    Nyckelord :Alby; Cikus; Cirkör; Olika världar; kanalplast; skola; ombyggnad;

    Sammanfattning : Projektet handlar om en ombyggnad av en befintlig lokal i Alby. Den nya lokalen ska innehålla all Cirkus Cirkörs verksamhet. Projektet handlar om att skapa en väl fungerande miljö för alla byggnadens användare såväl som för de boende i Alby. Projektet syftar till att göra kopplingen mellan Cirkus Cirkör och Alby starkare. LÄS MER