Sökning: "Erosion"

Visar resultat 1 - 5 av 564 uppsatser innehållade ordet Erosion.

 1. 1. Klimatanpassning för små kustnära samhällen - Fallstudie av erosion- och översvämningsproblem i Vikhög

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Thomas Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Erosion; Översvämning; Vågor; Vikhög; Klimatanpassning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Abstract (Swedish) Vägföreningen Vikhögs Uddeväg har under lång tid upplevt problem och risker med kusterosion för sin privata väg. Denna studie ämnar utreda vilka förutsättningar som ligger bakom problemen och hur problemen kan utvecklas i framtiden. LÄS MER

 2. 2. Retroaktiv rättvisa - En juridisk studie över justeringen av de generella ränteavdragsbegränsningsreglerna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emil Persson; [2021]
  Nyckelord :Generella; Ränteavdrag; Begränsning; Ränteavdragsbegränsning; Turordningsregel; Retroaktivitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On the 1st of January 2019, new tax regulations within the Swedish corporate sector was set in motion. The regulations constitute a general restriction of interest deductions within a company. The main purpose of the new regulations was to prevent erosion of the Swedish tax base. LÄS MER

 3. 3. Hybrida missmatchningar i ATAD 2 och dess implementering i svensk rätt - Förenligt med etableringsfriheten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanna Rundh; [2021]
  Nyckelord :ATAD2; Hybrida missmatchningar; Hybrid mismatches; International tax law; Skatterätt; EU; OECD; Etableringsfriheten; Freedom of establishment; Svensk rätt; Inkomstskattelagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In an attempt to prevent tax evasion caused by tax planning through hybrid mismatches that lead to tax bases erosion in countries, the European Commission adopted the directive ATAD 2. Unlike ATAD 1, ATAD 2 aims at different payments, not just interest payments, and third countries, not just member states of the EU. LÄS MER

 4. 4. Drivers of topsoil saturated hydraulic conductivity in three contrasting landscapes in Kenya

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :David Falk; [2021]
  Nyckelord :Infiltrability; mixed effects model; Kenya; land degradation; restoration; trees;

  Sammanfattning : Markförsämring i tropiska regioner kan ha förödande konsekvenser för vattentillgänglighet. Vattenkvalité och kvantitet är oerhört viktiga för lokalbefolkningar och är grundförutsättningar för socioekonomisk utveckling då stora delar av befolkningen i många tropiska länder är direkt beroende av jordbruk och boskapshållning för sin inkomst. LÄS MER

 5. 5. A Case Study to develop and test GIS/SDSS methods to assess the production capacity of a Cocoa Site in Trinidad and Tobago

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Pritam Kumarsingh; [2021]
  Nyckelord :geography; GIS; MCA; Fuzzy; AHP; cocoa; SDSS; crop; management; climate; soil; agriculture; production; LGP; Trinidad; Tobago; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Pritam Kumarsingh A Case Study to develop and test GIS/SDSS methods to assess the production capacity of a Cocoa Site in Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago has achieved world-wide affirmation for its unique fine and flavour cocoa (Theobroma cacao). This classification of cocoa commands price premiums on the global market. LÄS MER