Sökning: "Ersättningsregler"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Ersättningsregler.

 1. 1. Ersättningsreglerna och god sed på aktiemarknaden : Möjliga sanktioner med anledning av principen följa eller förklara  

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Möller; [2022]
  Nyckelord :Ersättning till ledande befattningshavare; Ersättningsregler; Aktiemarknadsnämnden; Självreglering; Kollegiet för svensk bolagsstyrning; Aktiemarknadsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Utom arbetsgivarens kontroll – en studie av arbetsmiljöansvaret och arbetsskadeförsäkringen då arbetstagaren arbetar hemifrån.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Veronica Westergård; [2021]
  Nyckelord :arbetsrätt; skadeståndsrätt; hemarbete; distansarbete; arbetsmiljö; arbetsmiljöansvar; arbetsplatsens utformning; arbetsskadeolycka; arbetsskadeförsäkring labour law; tort law; homework; telework; telecommuting; remote wor; employer’s responsibility for occupational safety and health; safety and health at workplace; work environment; formation of the workplace; workrelated injuries; occupational damage; occupational injury insurance; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att arbeta hemifrån har de senaste åren blivit allt vanligare. Inför framtiden spås att den fysiska, ordinarie arbetsplatsen kommer att bli än mindre viktig och att fler kommer att vilja arbeta på distans helt eller delvis. LÄS MER

 3. 3. Skyddszoner intill naturskydd i skogsmark- en angränsande fråga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ylva Larsson Rosander; Vendela Björkman; [2021]
  Nyckelord :Skyddszon; natura-råd; hänsynsbeslut; äganderätt; ersättning; Natura 2000; skog; skogsvårdslag; hänsyn; naturreservat; nationalpark; värdekärna; naturvärde; tillstånd; Skogsstyrelsen; fastighetsgräns; transaktionskostnad; skogsbruk; naturvårdsavtal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis aims to investigate buffer zones in forests close to a protected area; how they can occur and what consequences they may have for landowners. Protection of forests due to high nature values is a highly debated topic in Sweden. The debate has led to a governmental investigation concerning the subject. LÄS MER

 4. 4. 10 år med expropriationslagens nya ersättningsregler

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Elias Shabo; Georges El-Boustany; [2020]
  Nyckelord :Expropriationslagen;

  Sammanfattning : För att tillgodose det allmänna behovet för samhällets utveckling kan det i vissa fall behöva vidtas tvångsvisa markåtkomster genom expropriation. I expropriationslagen (SFS 1972:719) preciseras det vem som får expropriera och för vilket ändamål en expropriation får ske. LÄS MER

 5. 5. Skogsägares ansvar för artskyddet - en studie av rätten till ersättning vid rådighetsinskränkning med anledning av artskyddsförordningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Andersson; [2020]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; miljörätt; egendomsskydd; artskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Forest owners' right of disposition over their forestry property units might be limited by restriction under the Species Protection Ordinance. The restriction of use constitutes a potential violation of the right to property. LÄS MER