Sökning: "Ersta Sköndal högskola Institutionen för socialvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 417 uppsatser innehållade orden Ersta Sköndal högskola Institutionen för socialvetenskap.

 1. 1. Våld i nära relationer har ingen åldersgräns : En kvalitativ studie om socialtjänstens arbete med och skyddsinsatser för äldre personer utsatta för våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Anita Baranowski; Stéphanie Cousu; [2022]
  Nyckelord :Våld i nära relation; Äldre; Insatser; Socialtjänstens arbete; Ålderism; Empowerment och företrädarskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilket stöd och vilka insatser som i dagsläget finns för äldre personer, 65+, som är utsatta för våld i nära relation och som har vård- och omsorgsbehov. För att kunna besvara studien har vi tagit kontakt med socialtjänstens äldreomsorg, relationsvåldsteamet samt relationsvåldscentrum i Stockholms stad och genomfört semistrukturerade intervjuer med biståndshandläggare samt socialsekreterare. LÄS MER

 2. 2. Den heliga och obefintliga modern : en kvalitativ textanalys av den svenska mediala debatten kring surrogatmödraskap

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Saneh Nordenmark; [2021]
  Nyckelord :Surrogatmödraskap; Surrogatmoder; Moderskap; Socialt arbete; Intersektionalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån en granskning av mediedebatten undersöka framställningen av fenomenet surrogatmödraskap för att utforska dess komplexitet utifrån ett intersektionellt perspektiv och med ett fokus på surrogatmoderns position.  I studien granskas 34 tryckta källor från de sex största dags- och kvällstidningarna i Sverige, begränsat till tidsperioden 2018-04-25 till 2021-04-25. LÄS MER

 3. 3. När barn berättar om våld i familjen : en kvalitativ studie om socialtjänstens stöd till barn efter polisförhör

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Helene Isestad; Monika Vestman; [2021]
  Nyckelord :Child advocacy center; Social service; Cooperation; Police interrogation; Barnahus; Socialtjänsten; Samverkan; Polisförhör;

  Sammanfattning : Syftet med denna studien har varit att undersöka hur socialtjänstens stöd till barn efter polisförhör ser ut när föräldrar misstänks för att ha utsatt barnen för våld. Vi har undersökt socialkontor i Norrbottens län som inte är anslutna till ett Barnahus eller erbjuder strukturerat stöd till målgruppen. LÄS MER

 4. 4. När skolan flyttar hem : en kvantitativ enkätstudie om gymnasieelevers behov av psykosocialt stöd i skolan under distansstudier

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Mandana Khallagi; [2021]
  Nyckelord :Distance studies; Support; Health-promoting activities; Social capital; Youths; Student health; Distansstudier; Stöd; Hälsofrämjande aktiviteter; Socialt kapital; Ungdomar; Elevhälsa;

  Sammanfattning : Since the entrance of the covid-19 pandemic in Sweden, Swedish upper secondary schools have partly or fully passed on to distance studies. The aim of this study is to find out what social support and health-promoting activities the pupils wish to participate in during distance studies. LÄS MER

 5. 5. "Helst ska kvinnan vara halvt ihjälslagen" : en kvalitativ studie om hur personal på skyddat boende upplever kortsiktiga skyddsplaceringar av kvinnor utsatta för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Kristin Ardenstedt; [2021]
  Nyckelord :Skyddsplacering; Våld i nära relationer; Skyddat boende; Våldsutsatta kvinnor; Säkerhetsbedömning; Socialtjänsten; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur personal på skyddat boende beskriver effekter som blir av att kortsiktigt skyddsplacera kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Studien baseras på personalens perspektiv på skyddsplaceringar genom semistrukturerade intervjuer som genomförts med anställda i verksamheter som bedriver skyddat boende för kvinnor i Sverige. LÄS MER