Sökning: "Esa John"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Esa John.

 1. 1. Vad är det som gör mobilspel lockande?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Tomas Johansson; Anthony Backenhof; [2013]
  Nyckelord :mobilspel; Populärt; Frekvent spelande; Speldesign; Spelutveckling; Pussel;

  Sammanfattning : Kandidatarbetes innehåll undersöker och diskuterar frågeställningen “Hur skapar man ett mobilt spel som kan sätta en spelare i situation där han/hon har svårt att sluta spela samt känna behov av att spela ofta? “Med hjälp av undersökningar och experiment gjorda av forskare som Scott Rigby, John Hopson, samt kända företag som Popcap och The Entertainment Software Association (ESA), har vi skapat ett spel som har implementationer från dessas teorier kring hur man får en spelare att fastna för ett mobilt spel. . LÄS MER

 2. 2. Evaluation of Flux and Timing Calibration of the XMM-Newton EPIC-MOS Cameras in Timing Mode

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :John-Olov Larsson; [2008]
  Nyckelord :XMM; Newton; Calibration; EPIC; MOS; Camera; timing mode;

  Sammanfattning : XMM-Newton is a X-ray telescope launched december 1999, by the European Space Agency, ESA. On board XMM-Newton are two EPIC-MOS X-ray detectors. The detectors are build by Charged Coupled Devices (CCDs), of Metal Oxide Semi-conductor type. The EPIC-MOS cameras have four science operating modes. LÄS MER