Sökning: "Eschatology"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Eschatology.

 1. 1. ”På Guds högra sida sitter en jude”. Bilden av ”judefrågan”, det judiska folket och förintelsen i Evangelii Härold 1939–45

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lars Netterfors; [2018-06-20]
  Nyckelord :Evangelii Härold; Jews; Judaism; Anti-Semitism; The Holocaust; Eschatology; Theology; Palestine; Pentecostal; Dspensationalism;

  Sammanfattning : This essay is a descriptive study of how the Jewish people was depicted in the Swedish journal Evangelii Härold (EH) during World War II. EH was started in 1916 and published once a week by the leading Swedish pentecostal congregation, Filadelfia in Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Maskulinitet och eskatologi : Maskulinitet som ett retoriskt grepp för att tala om eskatologi i Första Korinthierbrevet

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Stina Ekholm Tysk; [2018]
  Nyckelord :Första Korinthierbrevet; Paulus; Eskatologi; Maskulinitet; Retorik;

  Sammanfattning : I 1 Kor 7 skriver Paulus om relationer, sex och äktenskap. Kapitlet präglas av att inkludera kvinnor i resonemangen och feministteologer som Elisabeth Schüssler Fiorenza har fokuserat på att förstå kvinnans roll i texten. LÄS MER

 3. 3. Ett sekel av pentekostal eskatologi. En komparativ studie av den svenska pingströrelsens förändrade eskatologiska betoningar, från Lewi Pethrus bok Jesus kommer (1912) till Teologiska nätverket i Pingst och dess skrift Jesus kommer (2012)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Oscar Svensson; [2016-10-20]
  Nyckelord :eschatology; Pentecostalism; Swedish Pentecostal Movement; apocalypticism; End Times; millennialism; John Nelson Darby; George Eldon Ladd; Lewi Pethrus; Thoralf Gilbrant; dispensationalism; Kingdom theology;

  Sammanfattning : Ett sekel av pentekostal eskatologi. En komparativ studie av den svenska pingströrelsens förändrade eskatologiska betoningar, från Lewi Pethrus bok Jesus kommer 1912 till Teologiska nätverket i Pingst och dess skrift Jesus kommer 2012. (A Centu-ry of Pentecostal Eschatology. LÄS MER

 4. 4. Kaosets symfonier : En religionshistorisk analys av innehållet i Black Metalbandet Watains textkorpus

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Hans Jonsäll; [2016]
  Nyckelord :Watain; Black Metal; Occulture; Satanism; Gnosticism; Apocalypticism; Eschatology; Western esotericism; Occultism; Left-Hand Path; Chaos-gnosticism; Anti-cosmic Satanism; History of religions; Reception studies; Corpus linguistics; Content analysis; Watain; Black Metal; Occulture; Satanism; Gnosticism; Apokalyps; Eskatologi; Västerländsk esoterism; Ockultism; Vänstra Handens väg; Kaosgnosticism; Anti-kosmisk satanism; Religionshistoria; Receptionshistoria; Korpuslingvistik; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : With this essay my aim is to uncover the content in the discography of the Swedish Black Metal act Watain in respect to lyrically expressed religious themes revolving around the tendencies within occulture and the Black Metal scene. To investigate the matter I have combined quantitative and qualitative analysis methods from the fields of corpus linguistics as well as content analysis, which provided me with an array of key words and their respective concordances (Key Word In Context, KWIC) in the texts. LÄS MER

 5. 5. Räddning, men som genom eld. Hieronymus och Augustinus uppgörelse med Origenes som bakgrund till Beda Venerabilis syn på straff och rening efter döden.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Katarina Pålsson; [2015]
  Nyckelord :Postmortem purgation; Purgatory; Origenist Controversy; universalism; misericordes; Jerome; Augustine; the Venerable Bede.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis has been to investigate the possible influence that Origen's eschatology, and above all his teaching of apokatastasis, has had for the Venerable Bede's teachings on postmortem purgation and punishment of the soul. The general question behind the work is what importance Origen's teachings has had for the later doctrine of Purgatory. LÄS MER