Sökning: "Escobar"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Escobar.

 1. 1. Prehospital kommunikation : de dagliga multikulturella utmaningarna - en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Cristian Gatica Escobar; Ulrika Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; Kulturskillnader; Prehospital; Språkbarriärer; Utmaningar;

  Sammanfattning : Det svenska samhället har varit och är i ständig förändring. I och med detta krävs det även av sjukvården att följa med i denna utveckling. Den prehospitala vården är inget undantag. Bland annat har metoder för hur mötet med patienter bör gå till kontinuerligt utvecklats för att säkra en god och säker vård. LÄS MER

 2. 2. The power of hydrology in the Omo-Gibe River Basin : Gibe III and flood retreat agriculture on the river omo

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Benjamin Merrick; [2018]
  Nyckelord :biosphere integrity; climate change; difference; hydrology; sustainability science; transicones; Social Sciences;

  Sammanfattning : My work discusses how Gibe III is a Sustainable Development but is not sustainable. Along the river Omo are tribes and, unlike Gibe III which utilizes instrumental rationality to harness the flow of the River Omo for the production of hydroelectricity, they plant crops after the flow from the hydrological cycle floods the riverbanks with water and nutrients. LÄS MER

 3. 3. Creating Augmented 360 Experiences with Focus on People with Mobility Impairments

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Julio Andres Tapia Escobar; Ruba Abou Torab; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Having mobility impairments affects the physical side of a person but will also the psychological and the mental one. This will cause to limit the access to the outside environment which has negative influence on person's life satisfaction. LÄS MER

 4. 4. Samverkan inför ensamhällsstörning : Interorganisatorisk samverkan mellan kommuner i Västerbotten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karla Escobar Barzola; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Narcos och Eurocentrism : en postkolonial filmanalys

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kevin Eberhardsson Karlsson; Emilia Hellman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vårt arbete handlar om Netflixserien Narcos (Chris Brancato, m.fl. 2015–. USA) och fokus ligger på de ideologiska teman som går att identifiera. LÄS MER