Sökning: "Eskil Bjørnstad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eskil Bjørnstad.

  1. 1. Livet som kvinna med diabetes typ 1 : En kvalitativ, belysande bloggstudie

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Eskil Bjørnstad; Zita Varkonyi; [2019]
    Nyckelord :Bloggar; bloggstudie; diabetes mellitus; diabetes typ 1; diabetiker; erfarenheter; hälsa; kvinnor; lidande; sammanhang; upplevelser; vård;

    Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som påverkar hela patientens vardag. Det krävs kontinuerliga kontroller och behandling för att hålla en stabil blodsockerhalt. Till hjälp finns det bland annat insulinpumpar och blodsockersensorer. LÄS MER