Sökning: "Eskort"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Eskort.

 1. 1. Skyddad av skärmen? Känslan av trygghet eller otrygghet bland personer som säljer sexuella tjänster på internet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Agnes Sidenbom; [2019]
  Nyckelord :eskort; internet; kriminologi; prostitution; sex; trygghet;

  Sammanfattning : Denna uppsats är baserad på kvalitativa intervjuer med personer som säljer sexuella tjänster på internet. Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på hur dessa personer upplever och resonerar kring sin trygghet och otrygghet i samband med sexsäljandet. LÄS MER

 2. 2. ”Jag är övertygad om att internet var en del av att jag hamnade i just prostitution”. En studie om aktuell lägesbild i Malmö samt motivation till att sälja sexuella tjänster med internet som plattform.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Vendela Wendt; Johanna Svensson; Carmen Dinkha; [2019]
  Nyckelord :Bakgrundsfaktorer; Eskort; Sexuella tjänster; Internet; Lägesbild; Prostitution; Motivation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att identifiera en lägesbild i Malmö samt undersöka vilka bakgrundsfaktorer som motiverar individer till att sälja sexuella tjänster via internet. Studien berör även metodologiska hinder som finns vid studerandet av individer som säljer sexuella tjänster via internet. LÄS MER

 3. 3. "Det är som eskort?" : HVB-anställdas förståelse av sugardejting

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Louise Niska; Cecilia Lif; [2019]
  Nyckelord :Sugardejting; Sugardating; Hem för vård och boende; Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Sugardejting inbegriper organiserad dejting där äldre personer ersätter unga för romantiskt umgänge genom pengar eller gåvor. I Sverige har fenomenet uppmärksammats på senare år och polisen jämställer förfarandet med prostitution då de uppger att sex är en del i byteshandeln. LÄS MER

 4. 4. Ambulance in Red Zones in Cape Town, South Africa : Waiting time for patients when ambulance requires armed escort

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Fia Gleby; [2018]
  Nyckelord :Emergency Medical Service EMS ; Ambulance; South Africa; Violence; Red zones; Patient waiting time; Response time; Sustainable Development; prehospital akutsjukvård; ambulans; Sydafrika; våld; röda zoner; patienters väntetid; svarstid; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Background. In South Africa violence related crimes are frequent, and interpersonal violence is one of the most common causes of injury and death. Violence can be related to social structures, poverty and income inequality. LÄS MER

 5. 5. Interners upplevelser av akutsjukvårdens bemötande : sett ur före detta interners ögon

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Kenneth Andersson; Anne Eklund; [2012]
  Nyckelord :Kriminella; Bemötande; Utsatthet; Integritet; Sjuksköterskans yrkesroll;

  Sammanfattning : BakgrundKriminalvården i Sverige har ansvaret för 4427 personer i fängelse, juli månad år 2011, och ansvarar för att de intagna har möjlighet till sjukvård. Om det finns behov för vård utanför anstalterna skall kriminalvården ombesörja transport till sådan vårdinrättning som passar behovet. LÄS MER