Sökning: "Esma Ayranci"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Esma Ayranci.

  1. 1. Vem ansvarar för faktiska fel i fast egendom? : Fastighetsrätt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Juridik

    Författare :Esma Ayranci; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER