Sökning: "Esoterism"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Esoterism.

 1. 1. Mandragora - Traditionsskapande inom den mörkermagiska orden Mandragora Nox i skuggan av splittringen från Dragon Rouge

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Aneröd Cathia; [2021-11-18]
  Nyckelord :Mandragora Nox; Dragon Rouge; Esoterism; Ockultism; Den vänstra handens väg; Mörk magi; Initiatoriska sällskap; Traditionsskapande; Legitimering;

  Sammanfattning : Abstract:This study is about Mandragora Nox, a Swedish Left-Hand Path order which founding is linked to a schism within the largest Swedish Left-Hand Path group Dragon Rouge. In this thesis, light is shed upon aspects such as legitimacy, invention of tradition, magical transmission and proclaims of an authentic tradition. LÄS MER

 2. 2. Genus, feminism och hämnd i esoterisk post-horror : En operationalisering av feministisk skräckfilmsteori på post-horror från 2010-talet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Jakob Eng; [2021]
  Nyckelord :esoterism; post-horror; feminism; könsroller; genus; skräck; häxor;

  Sammanfattning : I denna uppsats operationaliseras feministisk skräckfilmsteori på tre nyproducerade filmer ur en filmtyp som kommit att kallas bland annat post-horror. Teorier och koncept ur Carol J. LÄS MER

 3. 3. Mer än bara tro : Spiritismens diskursiva kamper om religiös tro och vetenskaplighet i tidskriften Efteråt

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Felix Härenstam Nielsen; [2021]
  Nyckelord :Spiritism; esoterism; ockultism; diskurs; sekelskiftet 1900;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur den svenska spiritistiska rörelsen och tron på andevärlden framställs i de utgåvor av tidskriften Efteråt: Tidskrift för spiritism och dermed beslägtade ämnen som gavs ut mellan år 1899 och 1922. Med en diskursteoretisk utgångspunkt analyseras det sätt tidskriftens författare framställer spiritismen och tillhörande fenomen i förhållande till andra rörelser och idéer i deras samtid, samt hur spiritismen konstrueras som både rörelse och identitet. LÄS MER

 4. 4. En skomakares resa : En kvalitativ studie om västerländsk esoterism och väg-metaforen i Jacob Böhmes The Way to Christ

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Alexander Thornfält; [2021]
  Nyckelord :västerländsk esoterism; Jacob Böhme; väg-metaforen; The Way to Christ;

  Sammanfattning : Detta är en studie om västerländsk esoterism. Dess syfte är att undersöka på vilket sätt väg-metaforen används av Böhme i hans bok The Way to Christ och i vilken utsträckning tillhör boken västerländsk esoterism, studiens teoretiska begrepp är västerländsk esoterism och kognitiva metaforer, för att uppnå rapportens syfte kommer källmaterialet granskas med hjälp av en kvantitativ och kvalitativ metod och frågan om Böhmes tillhörighet till västerländsk esoterism kommer att undersökas med hjälp av Faivres definition. LÄS MER

 5. 5. Hertig Karls målningar. : Den esoteriska bildtraditionens diskurs och tillämpningar inom samtidskonsten.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Anna Stahle; [2020]
  Nyckelord :Esoterism; esoterisk estetik; esoterisk diskurs; aktualisering; outsider art; anakron bild; hauntology; hertig Karl; frimurarorden; konsthistoriografi; samtidskonst.;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att undersöka en esoterisk bildtradition som en separat bildvetenskap utifrån en diskursanalytisk metod. Frågan ställs hur denna bilddiskurs formerats, om vi kan identifiera en särskild estetik och hur vår bild av den har tillkommit. Uppsatsen undersöker här omgivande narrativ och utsagor. LÄS MER