Sökning: "Espacenet"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Espacenet.

 1. 1. To innovate or not - that is the question A study investigating how the number of patents applications has been affected by the EU ETS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alma Hemberg; [2021-08-23]
  Nyckelord :aviation; business enterprise investments; cement; difference-in-differences; emissions; environmental regulation; EPO; Espacenet; the EU ETS; GDP growth; gross domestic investments; innovation; IPC; manufacturing of iron and steel; OECD; patent applications; patents; Porter Hypothesis; R D;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Artificiell intelligens som beslutsmetod

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Micael Frideros; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar artificiell intelligens som beslutsmetod. Efter inledande diskussioner om de övergripande skillnaderna mellan hjärnans och datorns funktionssätt, olika utvecklingsinriktningar av artificiell intelligens samt olika metoder för att skapa artificiell intelligens identifieras strategier för hur artificiell intelligens kan användas som beslutsmetod beroende på faktorer som transparens, effektivitet samt mängden tillgänglig testdata. LÄS MER