Sökning: "Esport"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet Esport.

 1. 1. Cristiano Ronaldwho?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christopher Kewenter; Victor Grundén; Isak Söderlund Schulz; [2020]
  Nyckelord :Esport; Esports athletes; esport fans; athlete branding; sports marketing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Cristiano Ronaldwho? En kvalitativ studie om esportatleter, de nya sportstjärnorna Seminariedatum: 2020-06-04 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Victor Grundén, Christopher Kewenter och Isak Söderlund Schulz Handledare: Peter Svensson Fem nyckelord: Esport, esportatleter, esportfans, athlete branding och sports marketing Syfte: Huvudsyftet är att undersöka eventuella modifikationer och tillägg gällande den mest vedertagna athlete branding modellen inom traditionell sport. Detta uppnås genom två delsyften: (1) Undersökning av särdrag gällande esportatleter & deras fans, (2) undersökning av särdrag gällande esport. LÄS MER

 2. 2. “Beautiful Power Shield!” vs. “Explosive Superman Punch!” : A Comparative Analysis of Promotional Metadiscursive Language in eSports and Mixed Martial Arts Sports Commentaries

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anton Gustin; [2020]
  Nyckelord :metadiscourse; eSports; mixed martial arts; sports; promotional language; commentary; metaphors; evaluative adjectives; metadiskurs; eSport; mixed martial arts; promotionsbefrämjande språk; kommentarer; metaforer; evaluerande adjektiv;

  Sammanfattning : Sports commentary is an essential part of live broadcasted sports as well as eSports and is a task that requires that the caster be verbally proficient and can maintain a high tempo when speaking, especially in more fast-paced sports. This study aims to analyze this promotional language sportscasters use by approaching it from the linguistic phenomenon of metadiscourse. LÄS MER

 3. 3. Fotbollskultur, nu även virtuellt : En analys av e-sporten & traditionell sport med Simulacra & Simulation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Viktor Widblom; [2020]
  Nyckelord :Baudrillard; E-Sports; Ethnography; FIFA; Reality; Science; Sports; Simulacra; Simulation; Soccer; Symbols; Baudrillard; E-sport; Etnografi; FIFA; Fotboll; Idrottsvetenskap; Simulacra; Simulation; Sport; Symboler; Verklighet;

  Sammanfattning : Bakgrund Det som idag beskrivs som e-sport har funnits sedan 1940-talet i en eller annan form. Med teknologiers framfart har detta kommit till att bli en del av den stora globala marknaden och även idrottsorganisationer investerar i e-sportlag som en del i att följa utvecklingen. LÄS MER

 4. 4. Assessing the Aspects of Good Governance in Finnish Sport Federations

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ida Kivisilta; [2020]
  Nyckelord :Good Governance in Finnish Sport Federations; Good Governance; Principles of Good Governance; Finland; Comparative case study;

  Sammanfattning : Background: Over the past few years, the issue of good governance has climbed to the sport’s political agenda rapidly through mismanagement and legitimacy crisis in international and national sport organizations. The Finnish sport movement has been forced to justify its reasons of actions for the surrounding society by the constant change in the operating environment and global phenomena in sports. LÄS MER

 5. 5. Die-hard fans or double agents? : A quantitative study on esports fandom in Counter-Strike: Global Offensive (CSGO)

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Jakob Hammarskjöld; [2020]
  Nyckelord :esports; esports fans; team identification; fan loyalty; sports marketing;

  Sammanfattning : Esports has during the 21st century developed from an overlooked subculture into a billion-dollar industry. Across the globe, teams are competing in tournaments with large prize pools, cheered on by devoted fans. Despite this impressive scenery, there is still little knowledge on these teams and their fans. LÄS MER