Sökning: "Espresso House"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Espresso House.

 1. 1. Arbetsmiljön på Espresso House : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Olivia Asplund; [2020]
  Nyckelord :arbetsmiljö; delaktighet; stress; feedback; introduktion; socialt stöd;

  Sammanfattning : Denna studie är till för att få en fördjupad kunskap om hur medarbetarna på Espresso House upplever sin arbetsmiljö, på vilket sätt de är delaktiga och vad som kan förbättras inom arbetsmiljön enligt medarbetarna. I studien har en kvalitativ metod använts där det genomförts sju semistrukturerade intervjuer med personer som arbetar som skiftledare, platschef, distriktschef eller inom HR. LÄS MER

 2. 2. Soft Service Firms: A deep dive into foreign entry mode decisions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Per Ågren; Carl Dalerstedt; [2020]
  Nyckelord :Foreign market entry mode; Internationalization theory; Entry mode; Entry mode decision; Soft service; Internationalization; Wholly owned subsidiary; Franchise; Joint venture; Licensing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the forces of globalization, previously safe home markets open up to foreign competition. This urges companies to expand internationally to keep growing. Current literature on how a company should enter a foreign market, namely the choice of entry mode, is based on findings for manufacturing firms and studies on service firms are scarce. LÄS MER

 3. 3. The appification of retail settings - A case study of Pinchos & Espresso Houses

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Alia El Faraj; [2018]
  Nyckelord :Digitalisation; smart devices; Practice Theory; mobile applications in store; integration of technology; appification; digital shopping.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to conceptualise the integration of designed retail applications into retail settings, through selected case studies, and to contribute to an increased understanding of what happens when the retailers try to integrate smart tools into the retail setting, by looking at retailers’ practices from the consumers’ point of view, and how do they change the interactions with service staff and servicescape. In order to achieve the aim of this thesis, through the lens of Practice Theory semi-structured interviews, physical and digital observations were selected as suitable qualitative methods to study this phenomenon. LÄS MER

 4. 4. Brandteknisk Riskvärdering Punkt Galleria Västerås

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Joar Persson; Hanna Eklöf; Johanna Hammarberg; Torbjörn Neckfors; [2017]
  Nyckelord :Fire safety evaluation; fire; evacuation; Pathfinder; Fire Dynamics Simulation; mall; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The following is a fire-safety-risk-assessment with the purpose of evaluating the safety of the shopping center Punkt in Västerås, Sweden. The risk assessment is an assignment in the course Brandteknisk Riskvärdering given at Lunds Tekniska Högskola, Lunds University, Sweden. Punkt is a shopping center on floor 3 and 3.5 of a 9-story building. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmiljö i praktiken : – En kvantitativ studie om arbetsmiljö och personalomsättning inom Espresso House

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi; Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Emanuel Lindblad; Josefin Hultgren; [2016]
  Nyckelord :personalomsättning; social arbetsmiljö; organisatorisk arbetsmiljö; arbetsmiljö; krav-kontroll-stödmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i utvalt distrikt inom Espresso House samt undersöka relationen mellan personalomsättning och arbetsmiljö. Studien har en kvantitativ ansats och har använt en enkätundersökning som datainsamlingsmetod. LÄS MER