Sökning: "Espresso"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Espresso.

 1. 1. Arbetsmiljön på Espresso House : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Olivia Asplund; [2020]
  Nyckelord :arbetsmiljö; delaktighet; stress; feedback; introduktion; socialt stöd;

  Sammanfattning : Denna studie är till för att få en fördjupad kunskap om hur medarbetarna på Espresso House upplever sin arbetsmiljö, på vilket sätt de är delaktiga och vad som kan förbättras inom arbetsmiljön enligt medarbetarna. I studien har en kvalitativ metod använts där det genomförts sju semistrukturerade intervjuer med personer som arbetar som skiftledare, platschef, distriktschef eller inom HR. LÄS MER

 2. 2. The appification of retail settings - A case study of Pinchos & Espresso Houses

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Alia El Faraj; [2018]
  Nyckelord :Digitalisation; smart devices; Practice Theory; mobile applications in store; integration of technology; appification; digital shopping.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to conceptualise the integration of designed retail applications into retail settings, through selected case studies, and to contribute to an increased understanding of what happens when the retailers try to integrate smart tools into the retail setting, by looking at retailers’ practices from the consumers’ point of view, and how do they change the interactions with service staff and servicescape. In order to achieve the aim of this thesis, through the lens of Practice Theory semi-structured interviews, physical and digital observations were selected as suitable qualitative methods to study this phenomenon. LÄS MER

 3. 3. Functional and Security Testing of a Mobile Client-Server Application

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Daniel Holmberg; Victor Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Security; Android; Mobile application; Python; Flask; Server; Software testing; Functional testing; Reverse engineering; Fuzz testing; Monkey testing; RESTful API testing; Sniffing; SQL injection; Confidentiality; Integrity; Availability; Reliability; Espresso; Postman; Wireshark; dex2jar; Apktool; JD-GUI;

  Sammanfattning : Today’s massive usage of smartphones has put a high demand on all application developers in the matter of security. For us to be able to keep using all existing and new applications, a process that removes significant security vulnerabilities is essential. To remove these vulnerabilities, the applications have to be tested. LÄS MER

 4. 4. DFT Calculations of -Zr-Hydride

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Christina Bjerken; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Zirconium alloys are considered to be the main structural materials within the cores of nuclear reactors. The need for a better efficiency of the nuclear industry is a driving force for the improvement of the properties of the alloys used, i.e.corrosion resistance and mechanical behavior. LÄS MER

 5. 5. Lindvalls kaffe : Viktiga bönor i fem generationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jessica Borg; [2018]
  Nyckelord :kaffe; kvalitet; plats; lokalt; marknadsföring;

  Sammanfattning : Borg, J. 2018. Lindvalls kaffe - Viktiga bönor i fem generationer. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet. LÄS MER