Sökning: "Essä fritidshem"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Essä fritidshem.

 1. 1. Ingen riktig lärare? : En studie om den dubbla yrkesrollen: Grundlärare mot fritidshem och i ett praktiskt estetiskt ämne

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Martina Bengtsson Nodén; [2020]
  Nyckelord :Basic teacher towards after-school centers; history of after-school centers; teacher in a practical aesthetic subject; grundlärare mot fritidshem; fritidshemmets historia; lärare i ett praktiskt estetiskt ämne;

  Sammanfattning : This thesis is about the twofold role teachers in the after-school centers have if they also teach a practical aesthetic subject in addition to the after-school center. The thesis is based on six different scenarios that I, as a professional, have been involved in in my daily work. LÄS MER

 2. 2. Det välfungerande fritidshemmet - finns det? : En vetenskaplig essä om hur två olika skolor arbetar med sitt fritidshem och vad som krävs för att det ska fungera

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sarah Callerström; [2020]
  Nyckelord :extended school; exercise of power; resource; mission; primary teacher in extended school; operation; cooperation; fritidshemslärare; maktutövande; resurs; uppdrag; fritidshemspedagogik; verksamhet; samarbete;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine the differences between two schools in Sweden, and how they have chosen to take advantage of / work with their extended school.In this story, I describe what a period can look like at a school in Stockholm and then how it works at a school in Gothenburg. LÄS MER

 3. 3. "Säg förlåt nu, det är dags för lektion!" : En vetenskaplig essä om barns delaktighet i sin egen konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Teten Bennetter; [2020]
  Nyckelord :after school care; extended school teacher; conflict resolution; participation; CPS; collaborative proactive solutions; child perspective; fritidshem; grundlärare med inriktning mot fritidshem; konflikthantering; delaktighet; CPS; samarbetsbaserad problemlösning; barnperspektiv;

  Sammanfattning : ”Say sorry now, it’s time for class” is a scientific essay written with the purpose of investigating to what degree we allow the pupils to take part in the process of solving conflicts. Do we let the pupil’s own thoughts, feelings and ideas be a part of the solution when solving conflicts or do we as teachers take over in these situations? The essay starts with a story portraying situation which is difficult to interpret that I have experienced in my profession in the afterschool care. LÄS MER

 4. 4. ”Sitt stilla, var tysta!” : En essä om elevers behov av fysisk aktivitet och rörelse i skola och fritidshem

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Zacharias Göthberg; [2020]
  Nyckelord :after-school center; school; exercise; physical activity; need for exercise; physical education; health effects; fritidshem; skola; rörelse; fysisk aktivitet; rörelsebehov; idrott och hälsa; hälsoeffekter;

  Sammanfattning : This is an essay about pupil’s need for movement and physical activity in school and in afterschool centers. My story is about an afternoon at the after-school center where the pupil’s possibilities to move is severely limited, even though some pupils show an obvious need to move. LÄS MER

 5. 5. Fritidshem eller utopi? : En vetenskaplig essä om fritidslärarens uppdrag och profession

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Tobias Marcusson; [2020]
  Nyckelord :Leisure teacher; profession; Practical knowledge; play;

  Sammanfattning : This paper has it´s starting point in the leisure teacher's profession and deals with the reality many leisure teachers find themselves in, and what qualities the leisure teacher needs to perform the profession in the best way. What is the leisure teacher's assignment and how hasthe leisure teacher's profession looked historically are other parts that I also discuss in this exam. LÄS MER