Sökning: "Essay Scoring"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Essay Scoring.

 1. 1. Predicting essay grades for the Swedish national writing test based on the new grading scale A-F

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Jimmy Löfving; [2019]
  Nyckelord :Swedish national writing test; classification; multinomial logistic regression; discriminant analysis;

  Sammanfattning : Based on the curriculum of 2011 a new grading scale ranging from A-F was introduced in the Swedish upper secondary school system. Previous research on similar data have focused on the earlier grading scale, and its crucial that the new circumstances are addressed to understand the impact on grading. LÄS MER

 2. 2. Automatic Essay Scoring of Swedish Essays using Neural Networks

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Mathias Lilja; [2018]
  Nyckelord :automatic essay scoring;

  Sammanfattning : We propose a neural network-based system for automatically grading essays written in Swedish. Previous system either relies on laboriously crafted features extracted by human experts or are limited to essays written in English. LÄS MER

 3. 3. Granskning av examensarbetesrapporter med IBM Watson molntjänster

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Patrik Eriksson; Philip Wester; [2018]
  Nyckelord :Essay Scoring; Cloud Services; Artificial Intelligence; AI; Natural Language Understanding; NLU; Uppsatsrättning; Molntjänster; Artificiell Intelligens; AI; Natural Language Processing; NLP;

  Sammanfattning : Cloud services are one of the fast expanding fields of today. Companies such as Amazon, Google, Microsoft and IBM offer these cloud services in various forms. As this field progresses, the natural question occurs ”What can you do with the technology today?”. LÄS MER

 4. 4. Att beskriva bedömning av tandläkarstudenters svar på essäfrågor - Det professionella omdömet, att fria eller fälla och den skriftliga examinationens begränsningar

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Marcus Olandersson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur lärare på tandläkarutbildningen vid Malmö högskola beskriver sitt arbete med och sina erfarenheter av bedömning av essäfrågor. Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju lärare med erfarenhet av att bedöma svar på essäfrågor ställda vid examination av studenter på tandläkarutbildningens i slutet av termin fem, sex, sju och åtta. LÄS MER

 5. 5. Scenankomst : Finns det en plats för slam i skolsammanhang?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Erik Malm; [2017]
  Nyckelord :poetry slam; spoken word; slam poetry; swedish teaching; aesthetic learning processes; ;

  Sammanfattning : This degree project essay examines the literary culture phenomenon known as poetry slam, a competitive format for performance poetry, with the purpose of discussing whether poetry slam could contribute to upper secondary school Swedish teaching or not. The essay consists of two parts, one where poetry slam is presented and one where poetry slam is discussed from a didactic perspective. LÄS MER