Sökning: "Essentialism"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet Essentialism.

 1. 1. DEN EUROPEISKA IDENTITETENS KOMPONENTER En kvantitativ analys på vad som definierar den europeiska identiteten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Filippa Lund; [2024-02-15]
  Nyckelord :Europeisk identitet; Nationell identitet; Territoriella identifikationsnivåer; Multipla identifikationsnivåer; Essentialism; Konstruktivism;

  Sammanfattning : The European identity plays an important role for the EU and especially within its will to further integrate its citizens, hence it is a way for individuals to not only identify with its nation, yet also with Europe. Previous research has already established that an individual can possess two territorial identities, such as a national and a European identity, above all it has established how the identities can equally interplay. LÄS MER

 2. 2. Kristendom i det sekulära landets läroböcker : En kritisk diskursanalys av religionsläroböcker för gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefine Ljungqvist; [2024]
  Nyckelord :Textbook review; discourse analysis; secularization; secularism; religious education; essentialism; alliance; othering; modified secularization theory; upper secondary school;

  Sammanfattning : Previous research has indicated a decreased use of textbooks among religious education teachers, while students with a religious background perceive themselves as a vulnerable minority in classrooms. It also points to a post-Christian society where schools now take responsibility for knowledge about the Christian faith and how it should be understood. LÄS MER

 3. 3. Totalitarismens existensform. Textualitet och politik i tre verk av Imre Kertész

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :William Csergö; [2023-06-20]
  Nyckelord :Imre Kertész; literature and politics; textuality; deconstruction; performativity; totalitarianism; Holocaust; litteratur och politik; textualitet; dekonstruktion; performativitet; totalitarism; Förintelsen;

  Sammanfattning : This thesis explores the theoretical and political dimensions of textuality and self-reflexivity in the literature of Imre Kertész (1929–2016). Specifically, it investigates the relationship between textuality and reflexivity, and totalitarian experiences of the Holocaust and the communist dictatorship in post-war Hungary. LÄS MER

 4. 4. The Flying Man : An interpretive approach

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Dalal Altounji; [2023]
  Nyckelord :Thought experiment; Avicenna; dualism; essentialism;

  Sammanfattning : A thought experiment by Avicenna known as the Flying man presents a hypothetical man in the air who is not aware of the existence of his body but simultaneously is aware of himself. A common objection to the Flying Man accuses Avicenna of committing an epistemic and logical fallacy known as the Masked Man. LÄS MER

 5. 5. “Ser du, alla svenska barn önskar sig såna här saker till julklapp.” : –En kvalitativ text- och bildanalys ur ett postkolonialt litteraturperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Marina Kihlström; Amanda Mäki; [2023]
  Nyckelord :Elsa Beskow; Olles skidfärd; postkolonialism; eurocentrism; rasism; ras; kulturell essentialism; didaktik; litteraturanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en text- och bildanalys där vi analyserar Olles skidfärd (2017) ur ett postkolonialt litteraturperspektiv. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur porträtteringen av samerna och deras miljö i text och bild framställs i jämförelse med den icke-samiska karaktären Olle och hans miljö, i Elsa Beskows Olles skidfärd (2017). LÄS MER