Sökning: "Ester Björling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ester Björling.

  1. 1. Våldsutsatta kvinnors erfarenheter : Mötet med vårdpersonal på sjukhus eller i primärvård

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

    Författare :Ester Björling; Sofia Edlund; [2016]
    Nyckelord :Kvinnans erfarenhet; litteraturöversikt; mäns våld mot kvinnor; mötet med vårdpersonal; våld i parrelation;

    Sammanfattning : .... LÄS MER