Sökning: "Ester Bring"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ester Bring.

  1. 1. Personlitterära sällskap, varför? : Medverkar ni på bokmässan??? Men författaren är ju död!

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

    Författare :Eva Nyström; [2016]
    Nyckelord :Literary societies; Associations; Collective memory; Sociology in literature; Phenomenological sociology; litterära sällskap; folkrörelser; litteratursociologi; litteratur och samhälle; personkult;

    Sammanfattning : The object of this master´s thesis is to investigate how the Swedish person literary society movement acts. The Swedish history contains the well-known popular movements with their 19:th century roots. Today, some of them have turned into factors of power. LÄS MER