Sökning: "Eszter Modin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eszter Modin.

  1. 1. Kvinnans sociala status i norrön mytologi : Alternativa tolkningar

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

    Författare :Eszter Modin; [2012]
    Nyckelord :nordisk mytologi; kvinna; status; funktion; asar; vaner; jättar; äktenskap; Clunies-Ross;

    Sammanfattning : In this paper the author has read and compared The Poetical Edda, and Margaret Clunies-Ross' book, Prolonged echoes: Old norse myth in medieval northern society(1998). The aim of this paper is to offer alternative interpretations to the ones Clunies-Ross has made by drawing on The Poetical Edda and other sources. LÄS MER