Sökning: "Eszter Muskovits"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Eszter Muskovits.

  1. 1. En roman att sätta tänderna i : - Tre forskare och fem studenter tolkar Bram Stokers Dracula

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Beata Gall; [2018]
    Nyckelord :Dracula; Bram Stoker; Anna Höglund; Eliza Olga Krucon; Eszter Muskovits;

    Sammanfattning : Uppsatsen undersöker och jämför tre forskares och fem gymnasieelevers tolkningar av några olika aspekter av Bram Stokers verk Dracula. I uppsatsen har Judith Langers och Johnathan Cullers teorier inspirerat utformningen av frågeställningen som berör påverkan av litterära och andra erfarenheter. LÄS MER