Sökning: "Etablerade medier"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Etablerade medier.

 1. 1. Färgkriget : provokationsförhållanden inom det konstproducerande fältet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Mia Löfstedt; [2020]
  Nyckelord :provokation; konst; social medielogik; konkurrens; socialt hat; fält; yttrandefrihet; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens samhälle åstadkommer konst sällan en chockartad reaktion eftersom konsten nästintill förväntas vara alstrad i syfte att provocera. Trots det kvarstår en för det konstproducerande fältet sedan länge etablerad strävan efter att skapa provokativ konst. LÄS MER

 2. 2. Vägen till en grön profil : En kvalitativ studie om uppbyggnaden av personligt varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Annie Alström; Lina Flysjö; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Miljöfrågan är ett av dagens hetast diskuterade ämnen. Detta är mycket tack vare framfarten av sociala medier och influencers som öppnat upp för samtal med människor världen över. Personligt varumärke innebär en praxis av att framhäva och marknadsföra sig själv som ett varumärke. LÄS MER

 3. 3. Samverkan för den goda staden : En studie om samverkan i planprocessens tidiga skeden mellan kommun och Trafikverket

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Joel Andersson; Adam Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Cross-sectoral collaboration; Urban planning; The Swedish Transport administration; municipalities; The good city.; Samverkan; Samhällsplanering; Trafikverket; Kommun; Den goda staden;

  Sammanfattning : Samverkan mellan Trafikverket och kommunen i styrningen av rummet är vad som studeras i denna uppsats. Dessa två aktörers makt och ansvar i den övergripande samhällsutvecklingen ses som stort, varför samverkan mellan dessa aktörer är intressant att undersöka. LÄS MER

 4. 4. ”Mord, ökad brottslighet, våldtäkt, rädsla och shariazoner” : En diskursanalys av artiklar om invandring i etablerade kontra alternativa medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Anton Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Etablerade medier; Alternativa medier; Aftonbladet; Nya tider; Invandring; Diskursanalys; Fairclough;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze the discourse on immigration in mainstream media and alternative media and to compare the similarities and differences between two Swedish newspapers. These were Aftonbladet from established media and the right-winge alternative media Nya Tider. LÄS MER

 5. 5. Grottolyckan i Thailand : en kvalitativ innehållsanalys utifrån rapporteringen om grottolyckan i Thailand

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Nada Oda; Camilla Åkerlind; [2020]
  Nyckelord :Journalistik; medialiseringstekniker; Sydsvenskan; Aftonbladet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Camilla Åkerlind och Nada Oda Titel: Grottolyckan i Thailand - En kvalitativ innehållsanalys av utifrån rapporteringen av grottolyckan i Thailand Författad i: Medie- och kommunikationsvetenskap, vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet, HT19. I denna uppsats ämnar vi att undersöka hur journalister konstruerar och rapporterar om händelser som sker runt om i världen utifrån medielogik. LÄS MER