Sökning: "Ethel Kan"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ethel Kan.

 1. 1. Elefanter och människor på Afrikas kontinent : en studie om konflikten mellan arterna

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ethel Svennersten; [2015]
  Nyckelord :naturreservat; elefanter; Malawi;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om konflikten mellan människor och elefanter vilket är ett problem på alla de ställen i världen där människor och elefanter lever sida vid sida. Uppsatsen tar sin utgångspunkt från skogsreservatet Thuma Forest Reserv i Malawi där konflikten är ett faktum. LÄS MER

 2. 2. Dövas och sjuksköterskors erfarenhet och upplevelse av sjukvårdsrådgivning via telefon : Intervjustudie med kvalitativ analys

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin;

  Författare :Ethel Davidsson; Margareta Hultman Brikell; [2012]
  Nyckelord :deaf*; hearing imparment; health advice; telephone; text phone*; videophone; döv*; hörselskada; sjukvårdsrådgivning; telefonrådgivning; texttelefon*; bildtelefon*;

  Sammanfattning : Sjukvårdsrådgivning via telefon har blivit allt vanligare i västvärlden. Tekniska lösningar har utarbetas som underlättar för de döva att själva kontakta sjukvården via telefon. Sjuksköterskor inom primärvården kommunicerar då med de döva via text- eller bildtelefoni. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar urininkontinens kvinnors liv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Ethel Valdés; Aurelia Stoica; [2010]
  Nyckelord :Livskvalité; Kvinnor; Sverige; upplevelser; urininkontinens;

  Sammanfattning : Förändringar i livskvalitet till följd av urininkontinens är ett vanligt fenomen. Trots moderna behandlingar är det fortfarande många kvinnor som får negativa konsekvenser. Konsekvenserna berör både kroppen och psyket. LÄS MER

 4. 4. Samverkan kring psykiskt funktionshindradei en kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Ethel Lundström; Marianne Magnusson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om samverkan kring psykiskt funktionshindrade. Psykiatrireformen trädde i kraft 1995 med syftet att förbättra de långvarit psykiskt funktionshindrades livssituation och öka deras möjligheter till delaktighet i samhället. Kommunerna fick ansvar för att samordna de insatser som psykiskt funktionshindrade behövde. LÄS MER