Sökning: "Ethiopia"

Visar resultat 1 - 5 av 385 uppsatser innehållade ordet Ethiopia.

 1. 1. Cooperation be damned : A study on water relations in The Nile River Basin

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Författare :Gustav Alfvin; [2022]
  Nyckelord :Human Security; Water Wars; Egypt; Ethiopia; Process Tracing; GERD;

  Sammanfattning : The Grand Ethiopian Renaissance Dam built on the Nile has sparked conflicts for over twelve years now since it was first announced in 2009. But in 2020 when Ethiopia finally started to fill this behemoth of a dam hostilities ramped up between Egypt and Ethiopia. LÄS MER

 2. 2. Women's fear of violence in public spaces

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Frehiwot Gebremedhin; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Women have historically feared public violence. Although many studies have been undertaken to find solutions, non-western women's experiences have been overlooked. This thesis studies how women's fear of public violence inhibits their movement in Addis Ababa, Ethiopia. LÄS MER

 3. 3. Case Study On Chinas And Swedens Development Strategy In Ethiopia

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Brian Bruggeman; [2022]
  Nyckelord :Development Policies;

  Sammanfattning : Development assistance has been important in providing sustained socio-economic progress in a developing country. Overall, it has decreased consumption poverty, contributed to a rapid expansion of modern sectors (industry), enhanced government spending, and increased aggregate investment. LÄS MER

 4. 4. Tron på onda ögat i Grekland, Etiopien och Turkiet : En kvalitativ komparativ innehållsanalys om onda ögats betydelse inom de valda områdena i antiken och nutid.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Cansu Harmandagli; [2022]
  Nyckelord :Det onda ögat; avund; kultur; tradition;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar onda ögats betydelse i antiken och i samtid inom specifikt valda områden Grekland, Etiopien och Turkiet. För att kunna besvara syftet undersöker jag vilka som utsattes/utsätts för det onda ögat, vilka känslomässiga faktorer, vilka kollektiva förklaringar och praktiker litteraturen lyfter fram samt likheter och skillnader mellan de olika samhällena i antiken och samtiden. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Digitization of Saving Groups (Edirs) for Financial Inclusion: The Case of a Startup Tech Company in Ethiopia

  Master-uppsats,

  Författare :Tigist Bezu Mengistu; [2022]
  Nyckelord :financial inclusion; access to finance; digitisation; insurance linkage; concept of affordance; Actor-Network-Theory; saving groups; “Edir”; Ethiopia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER