Sökning: "Ethnic Diversity"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden Ethnic Diversity.

 1. 1. Birds of a feather flock together : a case study of Chinese Guangchangwu dama in a super-diverse city

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Miaoer Chen; [2021]
  Nyckelord :Chinese Square dance; Guangchangwu Dama; sense of belonging; friendship; Conviviality; conviviality microspaces; Diversity; super diverse; music participation; empowerment; social media; senior adults; older women; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to critically examine how older women interact, perform to their heart's content, learn music, and communicate across cultures around square dancing in a Chinese context. The paper explores how retired Chinese grandmothers use square dancing to build social interactions, find friendships and integrate into diverse group life. LÄS MER

 2. 2. Etnisk mångfald inom marknadsföringsstrategier : En studie om etnisk mångfald inom företags marknadsstrategier gentemot kunder och konsumenters gensvar på strategierna

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Isabel Tesfazion; Malak Habib; [2021]
  Nyckelord :ethnic diversity; marketing strategies; minority; diversity; segmentation;

  Sammanfattning : Man's global mobility contributes to a culturally heterogeneous society. Society is characterized by ethnic diversity and in step with movements such as Black Lives Matter, expectations of the social performance of marketers have increased. LÄS MER

 3. 3. Hur representeras etniska minoriteter under skyddsutrustning? : En komparativ semiotisk innehållsanalys av Under Armours reklamfilmer ur ett postkolonialt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Oskar Sörling; Hasib Zolic; [2021]
  Nyckelord :Semiotics; representation; postcolonialism; social movements; marketing communications; Under Armour; BLM; Semiotik; representation; postkolonialism; sociala rörelser; marknadskommunikation; Under Armour; BLM;

  Sammanfattning : Med bakgrund i Black Lives Matter-demonstrationerna problematiserar den här studien två reklamfilmer från sport- och klädföretaget Under Armours (UA:s) kampanj The only way is through med syfte att studera hur normer och värderingar främjas utifrån jämlikhet och mångfald i UA:s reklamfilmer. Detta studeras genom att undersöka hur vita personer, färgade personer (POC) och personer med olika etnisk bakgrund representeras i UA:s reklamfilmer och vad det finns för likheter och skillnader mellan dessa representationer. LÄS MER

 4. 4. Mångfald eller bortfall? : En kvalitativ studie om hur ras framställs i Försvarsmaktens reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linnéa Sundberg; Ellen Simón; [2021]
  Nyckelord :marketing; authority; military; race; power structure; diversity; representation; postcolonialism; MCDA; marknadskommunikation; myndighet; militär; ras; maktstrukturer; representation; mångfald; postkolonialism; MCDA;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to study how race is represented in four of Försvarsmakten’s video commercials published between 2016 and 2020. Försvarsmakten is a Swedish authority that in recent years has focused on increasing gender and ethnic equality within the organization, which interests us to examine if and how their efforts are transformed in their marketing communication. LÄS MER

 5. 5. Is Your Diversity Agenda Really Working? : A case study on Boston Consulting Group (BCG) in Sweden

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lawko Karim; Julia Lindahl; [2021]
  Nyckelord :Diversity and Inclusion; Diversity Management; Ethnic Minorities; Human Resource Management; International Business;

  Sammanfattning : In the last decades, research in the field of diversity management has placed a focus on inclusion. It is argued that a diverse and inclusive workplace can lead to productivity and creativity, thus economic growth. LÄS MER