Sökning: "Ethnographic Content Analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Ethnographic Content Analysis.

 1. 1. “THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY” The Ethnographic Content Analysis of the Negative Political Ads in the Post-Soviet Hybrid Democracy

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tamar Samkharadze; [2021-09-13]
  Nyckelord :Negative Campaigning; Attack ads; Post-Soviet; Hybrid democracy; Personalization of Politics; Ethnographic Content Analysis;

  Sammanfattning : Research in field negative campaigning has demonstrated an anglophone nature. Little is known about strategies of negativity beyond American and the Western European scope. LÄS MER

 2. 2. When fake news make the news. A study of journalistic boundaries.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Anton Fridolfsson; [2021-07-27]
  Nyckelord :Fake news; post-truth; professional boundaries; boundary work; journalistic paradigm; propaganda; misleading information;

  Sammanfattning : This thesis takes a spearheaded look at a modern, much-talked about concept of misleadinginformation known as ”fake news”, and how traditional journalists have handled its emergence with regards to their professional boundaries. Built on the premise that who and what is to be considered journalism is a constant battle continuously fought between professional journalists and actors trying to lay claim to their professional territory, through the use of qualitative ethnographic content analysis of 88 journalistic texts, the study’s aim is to take initiative in academic concept development of how to define fake news, and explore in what ways traditional journalists have defended their professional boundaries, in light of the threat provided by the increasing prevalence of misleading content in the information ecosystem, as well as by an anti-establishment, critical of-traditonal-media post-truth culture. LÄS MER

 3. 3. Språk lever i alla rum : en visuell etnografisk studie utifrån en skolas lingvistiska landskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Josefine Inga; [2021]
  Nyckelord :Linguistic landscapes; multilingualism; pupils F-3; school environment; visual ethnography.; Elever F-3; flerspråkighet; lingvistiska landskap; skolmiljö; visuell etnografi.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar mot att få ytterligare kunskap om lingvistiska landskap i en skolas miljö genom att undersöka hur flerspråkighet gestaltas i fysiska miljöer. Undersökningen har gjorts i en skola i norra Sverige och byggs upp av det sociokulturella perspektivets föreställning om språkets betydelse gällande elevers individ- och kunskapsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Spridning och översättning av den agila managementidén : En kvalitativ studie om hur konsulter sprider och översätter den agila managementidén

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Agnes Hellman; Johanna Korssell; [2021]
  Nyckelord :agilt; managementidéer; översättning; managementkonsult; institutionell teori och management resa;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med vår studie är att öka förståelsen gällande hur konsulter sprider och översätter den agila managementidén. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ forskningsdesign. Data samlades in genom 11 semistrukturerade intervjuer samt insamling av dokument från konsultföretagens webbsidor. LÄS MER

 5. 5. Industry 4.0 as an Enabler of Circular Business Models: Within the clothing industry

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Alatalo; Elvira Ekelund; [2021]
  Nyckelord :Circular Economy; Circular Business Models; Circularity; Industry 4.0; 4th Industrial Revolution; Artificial Intelligence; Machine Learning; Internet of Things; Additive Manufacturing; ReSOLVE Framework; Product-Service Systems; Cyberphysical Systems; Rs Principles; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study investigates the role of Industry 4.0 as an enabler of circular business models within the clothing industry. The research was conducted based on a thorough investigation of the clothing industry through both an ethnographic content analysis and two interviews. Both the concepts of circular business models and Industry 4. LÄS MER