Sökning: "Ethnomethodology"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Ethnomethodology.

 1. 1. Folkbibliotek i coronakris : tillgänglighet, legitimitet och förväntningar under covid-19-pandemin

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Jens Zingmark; Karin Hjalmarsson; [2021]
  Nyckelord :Library; Information; Accessibility; Digital Participation; Digital Divide; Library managers; Covid-19; Pandemic; Organization; New Institutionalism; Ethnomethodology; Public libraries; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In this Master’s thesis we examine why public libraries, in different municipalities in the same city region, have chosen to make different decisions regarding the libraries accessibility during the covid-19 pandemic. These institutions are forced to show evidence of adaptability and competence to handle a situation of an unpredictable crisis with rapid turns and major consequences as a result. LÄS MER

 2. 2. "DU ÄR INTE SÄRSKILT FEMINISTISK NU FAKTISKT WELL vem FAN tror ni är det hela JÄVLA tiden?" : En samtalsanalys av två feministiska aktivisters kommentarsfält på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Natalie Nissan; Tilda Norrlin; [2020]
  Nyckelord :feminism; activism; Instagram; conversation analysis; comment space; CA; ideology; feminism; aktivism; Instagram; samtalsanalys; kommentarsfält; CA; ideologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att ur en samtalsanalys undersöka vilka kommunikativa strategier och ideologier som florerar i kommentarsfälten hos två av Sveriges största feministiska aktivister på Instagram. Genom att undersöka hur samtalen ter sig kommer vi slutligen diskutera om den feministiska diskussionen i detta forum är öppen eller inte. LÄS MER

 3. 3. Under ordningsamma former : En samtalsanalytisk studie av hur lärare och elever konstruerar daglig ordning och agenda i klassrummet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lisa Kirwan; [2018]
  Nyckelord :pedagogy; observations; ethnomethodology; conversation analysis; classroom order; classroom agenda; disruptive behaviour; reproaches; pedagogik; observationer; etnometodologi; samtalsanalys; klassrumsordning; skolagenda; elevbeteende; tillsägelser;

  Sammanfattning : Att etablera och upprätthålla ordning i klassrummet är en komplex uppgift för lärare, särskilt för oerfarna lärare som ännu inte har etablerat egna framgångsrika metoder. Syftet med denna studie är att analysera hur lärare och elever konstruerar lokal ordning och agenda, genom empiriska observationer av daglig klassrumsinteraktion. LÄS MER

 4. 4. Steering the Client toward Self-sufficiency Swedish Social Workers’ Accounts of Responsibilisation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Daniel Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Social workers; labour market policies; activation; responsibilisation; discipline; control; discretion; street-level bureaucracy; automation; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the last couple of decades in Sweden, there has been an adoption of “workfare”-oriented policy approaches to unemployment (as opposed to the former, less conditioned welfare-oriented ones). Consequently, labour market policies more and more have started to encompass the Social Services Department (in Swedish; “socialtjänsten”). LÄS MER

 5. 5. Investigating the Suitability of a Knowledge Sharing System in a Non-Digitalized Workplace

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Maria Westling; [2018]
  Nyckelord :Knowledge sharing system; pre-implementation; digitalization;

  Sammanfattning : Keeping knowledge within the company using knowledgemanagement can be a difficult task, as many studies have shown. The main reason for failures with the implementation and use of knowledge sharing systems has often been due to human factors. LÄS MER