Sökning: "Etik dilemma"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden Etik dilemma.

 1. 1. När är det dags att dö? : Läkares och sjuksköterskors resonemang kring att avstå och avbryta livsuppehållande behandling på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Matilda Andersson; Nicole Häggqvist; [2021]
  Nyckelord :Withdrawal life-sustaining treatment; intensive care; decision-making; intensive care nurses; intensive care physicians; ethics; vignette study; avbryta livsuppehållande behandling; intensivvård; beslutsfattande; intensivvårdssjuksköterskor; intensivvårdsläkare; etik; vinjettstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Beslut om att avstå och avbryta livsuppehållande behandling har de senaste åren ökat i antal inom intensivvården i Europa. Intensivvårdspatienter har ofta nedsatt autonomi, och läkare och sjuksköterskor måste därför försöka avgöra vad som är rätt för patienten. LÄS MER

 2. 2. Ancient Human Reconstructions and aDNA : Is there an ethical dilemma?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Anna Sointula; [2020]
  Nyckelord :Human and Facial reconstructions; Ethics; Ethnicity; Race; Cultural identity; Archaeogenetics; aDNA; Människo och ansiktsrekonstruktioner; Etik; Etnisitet; Ras; Kulturell Identitet; Arkeogenetik; aDNA;

  Sammanfattning : In recent years, archaeogenetic studies have been widely discussed in popular media and they have raised many questions, especially regarding cultural identity and ethnicity. This thesis discusses reconstructions based on ancient human remains and how they are related to the current academic hegemony and political circumstances in Europe. LÄS MER

 3. 3. Förväntningsgapet inom revision : Ur ett yrkesetiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elena Krona; Linnea-Nofar Lechner; [2020]
  Nyckelord :Audit; Expectation gap; Expectation; Ethical dilemma; Ethical pressure; Fraud; Revision; Förväntningsgap; Förväntningar; Etiska dilemman; Etisk påtryckning; Bedrägeri;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet förväntningsgap kan beskrivas såsom skillnaden mellan vad revisorer förväntas leverera och vad revisorer i praktiken levererar. Förväntningsgapet ses som ett problem för revisorer eftersom ju större förväntningsgapet är, desto lägre tillförlitlighet, vinstmöjlighet och anseende tillskrivs revisorers arbete. LÄS MER

 4. 4. "Man kunde höra något nytt och börja tänka annorlunda" : En kvalitativ studie om elevers upplevelser av de fyra mest frekventa metoder som används i etikundervisningen för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Holmgren; [2020]
  Nyckelord :ethics; reflect; reason; religion; pupils; etik; reflektera; resonera; religionskunskap; elever;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra elevers upplevelser av de enligt samtida forskning fyra mest frekventa metoderna som används i undervisningen om etik inom religionskunskap i årskurs 4–6. Metoderna syftar till att utveckla elevernas reflektion- och resonemangsförmåga. LÄS MER

 5. 5. Den vita lögnen : En studie om samverkan mellan skola och hem samt dess påverkan på relationer mellan pedagog/elev och pedagog/vårdnadshavare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Christopher Gibson; Fredrik Larsson; [2020]
  Nyckelord :collaboration; communication; ethics; asymmetric symmetrical relationship; leisure center; school; trust; dialogue; relationship competence; practical knowledge; samverkan; kommunikation; etik; asymmetrisk symmetrisk relation; fritidshem; skola; tillit; dialog; relationskompetens; praktisk kunskap;

  Sammanfattning : In our independent work, the purpose for us is to gain an increased insight into the complex collaboration that exists between educators and guardians and to gain an increased insight into the relationship between educator and student. We believe that this is not a sufficiently explored topic in the after-school center and the challenge therefore lies in finding suitable literature that relates to our independent work. LÄS MER