Sökning: "Etik"

Visar resultat 1 - 5 av 1366 uppsatser innehållade ordet Etik.

 1. 1. Abortlagstiftning under internationella konventioner : En jämförande kvalitativ innehållsanalys av abortlagstiftning i Sverige och Polen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anna Westblom; [2020]
  Nyckelord :Abortion; Sweden; Poland; EU; feminism; medical-ethics; Abort; Sverige; Polen; EU; feminism; medicin-etik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine and compare the abortion laws in two members of the European Union, Sweden and Poland, and how the laws are formed in respect to european conventions.  Both laws will be analyzed through a comparative, qualitative content analysis with two theoretical viewpoints consisting of feminist theory and medical-ethics’ view on human worth. LÄS MER

 2. 2. Vad säger forskning om undervisning i etik i religionskunskapsämnet f-3?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Natalie Korelic; Martina Lacza; [2020]
  Nyckelord :etikundervisning; etiska resonemang; religionskunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vilka Attityder har personer med Mörka Personlighetsdrag gentemot Etiska Företagspolicies?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ninni Sondén Karestrand; Jonna Persson; [2020]
  Nyckelord :mörka triaden; mörka personlighetsdrag; företagspolicies; etik; organisationer dark triad; dark personality traits; company policies; ethics; organizations; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study investigated the relationship between the three personality traits of the Dark Triad (Machiavellianism, Narcissism and Psychopathy) and attitudes towards ethical company policies. 114 participants took part in an online survey, measuring the Dark Triad and seven policy-questions. LÄS MER

 4. 4. AI - FRÅN FICTION TILL VÄLFÄRD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Therese Gamlem; [2019-12-13]
  Nyckelord :artificiell intelligens; social acceleration; etik; välfärdsteknologi; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att ta reda på vilket sätt AI, artificiell intelligens, kan transformera äldrevården och möta framtidens behov. Framtidens behov speglas i att antalet äldre på världsbasis förväntas sjudubblas innan år 2100. LÄS MER

 5. 5. Etiska perspektiv i läroböcker – en kvalitativ innehållsanalys av läroböcker i samhällskunskap och religionskunskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Helena Makkonen Schöndell; [2019-10-08]
  Nyckelord :Etik; moral; läroböcker; pliktetik; omsorgsetik; rättvisa; omsorg;

  Sammanfattning : Vad innebär det att leva i ett samhälle som är socialt hållbart? Dess invånare kan förvänta sigatt leva ett gott liv med god hälsa. Detta samhälle är präglat av jämställdhet, jämlikhet, högtolerans och att människors lika värde spelar stor roll. LÄS MER