Sökning: "Etikett"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet Etikett.

 1. 1. Coffice – kontor och café i ett

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Emma Rydfjäll; [2018]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserat kontor; coffice; zonindelning; avskildhet; social kognition; informationsdesign;

  Sammanfattning : Ett coffice är en plats där café och kontor samverkar för att fungera som en alternativ kontorsplats för de som har behov av det. Det kan vara frilansare, kreatörer, studenter eller egna företagare som inte har möjlighet eller viljan att hyra en egen lokal. LÄS MER

 2. 2. (Med)gärningsmannaskap - En komparativ studie av kriterierna för (med)gärningsmannaansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kimia Alemtar; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Komparativ rätt; Medgärningsmannaskap; Criminal Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish law has not set forth any evident and accurate criteria for (co-)perpetration. The minimum requirement for (co-)perpetration in Swedish law is support/encouragement and a decisive influence on the occurrence of the crime. LÄS MER

 3. 3. An accessible grocery store for low vision customers : Human-centered design of a universal shopping solution, with a focus on people with low vision

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Pihl; [2018]
  Nyckelord :industrial design engineering; human-centered design; universal design; inclusive design; grocery store; visually impaired; low vision; user interface design; smartphone; teknisk design; människocentrerad design; universell design; inkluderande design; mataffär; synskadad; synsvag; användargränssnitt; smartphone;

  Sammanfattning : Around one percent of the Swedish population is defined as visually impaired and ten percent of them are classified as blind (Funka, n.d.; SRF, 2017a). A study shows that the prevalence of nearsightedness will increase to around half the population in the world in 2050 (Holden et. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering och förbättring av produktionslinje

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Axelsson; Henrik Ölmén; [2017]
  Nyckelord :Effektivisering; Produktionsutveckling; Ergonomi;

  Sammanfattning : Examensarbete är utfört på Kvibille Mejeri och innefattar att utforma en paketeringslinje för ädelost. Dagens linje har en maximal produktionskapacitet på två ton per dag, räknat på att det är tre aktörer på linjen. Produktionen innefattar tre olika produkter som ska paketeras. LÄS MER

 5. 5. Självannotering för att skapa bättre förståelse av data

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Mårten Persson; Andréas Appelqvist; [2017]
  Nyckelord :Lifelog; Label; Etikett; Applikation; Självannotering;

  Sammanfattning : Att människor vill ha god självkännedom är vi medvetna om sedan ett par tusen år tillbaka. Därför är vi inte förvånande av att försäljningen av smarta enheter som loggar aktivitets- data ökar årligen. Hur väl gemene man förstår sin insamlade data kan dock variera. LÄS MER