Sökning: "Etisk avsikt"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Etisk avsikt.

 1. 1. Det etiska beslutsfattandet : En studie på svenska fastighetsmäklarbranschens attityd rörande etiska dilemman

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Johanna Pettersson; Anna Säbben; [2016]
  Nyckelord :Ethical decision making; Ethical Judgement; Moral Obligation; Moral Intent; Perceived importance; Ethical Dilemma; Real Estate Agent; Etiskt beslutsfattande; Etisk bedömning; Etisk plikt; Etisk avsikt; Uppfattad betydelse; Etiskt dilemma; Fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med denna studie är att analysera skillnader i betydelse mellan komponenterna: etisk bedömning, etisk avsikt och etisk plikt i förhållande till uppfattad betydelse av ett etiskt problem i den etiska beslutsprocessen. MetodEn analys av tidigare forskning genomfördes för att skapa en teoretisk referensram samt få en god översikt över forskningsområdet. LÄS MER

 2. 2. Addressing dairy production challenges through a shared value approach : a case study of an Indonesian cooperative

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Simon Svensson; [2016]
  Nyckelord :dairy cooperative; innovation; networks; case study; semi-structured interviews; Indonesia;

  Sammanfattning : The global demand for agricultural outputs are increasing due to the earth’s growing population and the numerous challenges related to it has been presented with many proposed solutions. In countries defined as developing markets and economies, challenges associated with the needs of the population are particularly difficult to meet. LÄS MER

 3. 3. Revisorers sociala miljö : Ledarskapets påverkan på kulturen och moraliska identiteten samt dess påverkan på revisorers objektivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Therese Paulsen; Frida Annell; [2015]
  Nyckelord :Moralisk identitet; transformativt ledarskap; revision; objektivitet; etisk kultur; revisorer;

  Sammanfattning : Syfte: Revisorers objektivitet är ett krav samt en av de grundläggande principerna för att revisorer ska kunna upprätthålla god yrkes- och redovisningssed. I samband med de stora redovisningsskandalerna i början på 2000-talet har revisorers objektivitet ifrågasatts. LÄS MER

 4. 4. Effektivitet hos navigering av autonoma agenter : En jämförelse mellan flödesfält och vägföljning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Arvid Backman; [2015]
  Nyckelord :autonoma agenter; styrbeteenden; navigering; vägplanering; artificiell intelligens;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks två styrbeteenden som kan användas för att navigera grupper av agenter genom olika spelmiljöer. Teknikerna som arbetet har som syfte att utvärdera är vägföljnings- och flödesfältsbeteende. LÄS MER

 5. 5. Revisorstudenters etiska förhållningssätt : en kvantitativ studie om personliga egenskapers påverkan på revisorstudenters etiska förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :My Nguyen; Francela Sandoval; [2015]
  Nyckelord :Etik; moralfilosofiska skolor; handlingsdeontologi; ekonomisk egoism; handlingsutilitarism; personlig dygd; regeldeontologi; revisorstudenter; ålder; kön; kultur;

  Sammanfattning : Revisorn betraktas som länken mellan företaget och företagets intressenter. Revisorn besitter en viktig position i samhället eftersom hen genom sin granskning av företagets redovisning ökar förtroendet för den finansiella marknaden. LÄS MER