Sökning: "Etiska dilemman"

Visar resultat 1 - 5 av 414 uppsatser innehållade orden Etiska dilemman.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av etiska dilemman inom palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Helena Markac; Oana Maris; [2023]
  Nyckelord :Etiska dilemman; Etiska utmaningar; Kvalitativ; Morlaisk identitet; Moralisk stress; Palliativ vård; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är lindrande vård, där sjuksköterskan arbeter personcentrerat, lindrar och förebygger lidande i livets slut med avsikt att beakta fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov och samtidigt agera stöd till närstående. Palliativ vård är komplext, och i omvårdnaden av den palliativa patienten upplever sjuksköterskan etiska dilemman som inte återfinns i den kurativa vården. LÄS MER

 2. 2. Som en orustad krigare i frontlinjen mot viruset : En kvalitativ litteraturöversikt av sjuksköterskors erfarenheter vid vård av covid-19 patienter i slutenvård

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jenny Lilja Preuthun; Therése Öberg; [2023]
  Nyckelord :covid-19; erfarenheter eller perspektiv; omvårdnad eller omvårdnadsarbete; personcentrerad vård; sjukhus; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Året 2019 upptäcktes viruset SARS-CoV-2 som utvecklade infektionssjukdomen covid-19. Över 635 miljoner fall har bekräftats och 6.5 miljoner individer har avlidit till följd av covid-19. Bekräftade fall har utmanat hälso- och sjukvården och orsakat nya riktlinjer. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Vache Simonsson; Sarah Loyal; [2023]
  Nyckelord :Involuntary treatment; Patients experiences; Psychiatric care; Tvångsvård; Patienters upplevelser; Psykiatrisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige vårdas cirka 3000 patienter inom tvångsvården i enlighet med lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Detta gäller personer med allvarliga psykiatriska tillstånd där vård bedöms som absolut nödvändigt. LÄS MER

 4. 4. Etiska utmaningar i palliativ vård : En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av omvårdnad vid livets slut

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Emma Shirran; Konstantinos Kalyvas; [2023]
  Nyckelord :End-of-life; ethical dilemma; experiences; moral distress; palliative; nursing; sedation; Etiska dilemman; moralisk stress; palliativ vård; sedering; smärtlindring; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård innebär rätten till god och meningsfull vård intill livets slut, och innefattar lindrande behandling för att nå största möjliga livskvalitet. Sjuksköterskan har med sitt patientnära arbete och omvårdnadsansvar en central position inom palliativ vård, särskilt i kommunikation mellan patient, närstående och läkare. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av etiska dilemman i vården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Araya Nonthing Karlsson; Alva Troedsson Lanzinger; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER