Sökning: "Etiskt beslutsfattande"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Etiskt beslutsfattande.

 1. 1. Biståndsbedömning för klienter med demenssjukdom : Biståndshandläggares erfarenheter och upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Helena Wallin Håkansson; Fredrik Borg; [2020]
  Nyckelord :care managers; client integrity; dementia; ethical dilemmas; self-determination; biståndshandläggare; demens; etiska dilemman; integritet; självbestämmande;

  Sammanfattning : Title:          Assistance Assessment for Clients with Dementia Disease - The Perceptions and Experiences of Care Managers   Authors:    Fredrik Borg and Helena Wallin Håkansson   The study aimed to examine the experiences, difficulties and ethical positions of care managers in the assistance assessment of dementia clients. The study was based on the themes of self-determination and integrity, ethical approach, security and meaningful existence. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföringsetik - inte helt utan problematik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elias Sovré; Rebecka Bäcklin; Frida Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Etik; marknadsföring; digitala medier; traditionella medier; beslutsfattande; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Marknadsföringsetik - inte helt utan problematik - En kvalitativ studie om hur byråer i marknadsföringsbranschen hanterar etiskt beslutsfattande i traditionella och digitala medier. Seminariedatum: 2020-01-16 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Rebecka Bäcklin, Frida Lindgren, Elias Sovre Handledare: Burak Tunca Nyckelord: Etik, marknadsföring, digitala medier, traditionella medier, beslutsfattande Syfte: Studiens syfte är att undersöka vad byråer inom marknadsföringsbranschen tar hänsyn till vid etiskt beslutsfattande och hur det skiljer sig mellan traditionella och digitala medier. LÄS MER

 3. 3. Etik inom försäkringsbolag Reglers påverkan på medarbetares beslutsfattande i etiskt svåra situationer bland försäkringsmedarbetare

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Christopher Badju; Mattias Bertilson; Wilmer Sarasto Löwenberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att fortsätta med livsuppehållande behandling eller inte - sjuksköterskans erfarenheter av vilka faktorer som leder till etiska svårigheter vid beslutsfattandet. : En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jessica Larsson; Eveline Klarström; [2017]
  Nyckelord :Livsuppehållande behandling; Beslutsfattande; Sjuksköterskans erfarenheter; Etik;

  Sammanfattning : Introduktion: En livsuppehållande behandling är en behandling som syftar till att hålla en patient vid liv när dennes tillstånd är livshotande. När en patient är nära livets slut måste ett beslut gällande den livsuppehållande behandlingen tas. LÄS MER

 5. 5. There ain ́t no such thing as a free lunch : What consumers think about personal data collection online

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Loverus; Paulina Tellebo; [2017]
  Nyckelord :Big Data; Ethics; Consumer Behaviour; Privacy; Digital Marketing; Etik; Företagsetik; Konsumentbeteende; Datainsamling; Marknadsföring;

  Sammanfattning : This study examines how consumers reason and their opinions about personal data collection online. Its focus is to investigate whether consumers consider online data collection as an issue with moral implications, and if these are unethical. LÄS MER