Sökning: "Etiskt beslutsfattande"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Etiskt beslutsfattande.

 1. 1. Etik inom försäkringsbolag Reglers påverkan på medarbetares beslutsfattande i etiskt svåra situationer bland försäkringsmedarbetare

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Christopher Badju; Mattias Bertilson; Wilmer Sarasto Löwenberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att fortsätta med livsuppehållande behandling eller inte - sjuksköterskans erfarenheter av vilka faktorer som leder till etiska svårigheter vid beslutsfattandet. : En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jessica Larsson; Eveline Klarström; [2017]
  Nyckelord :Livsuppehållande behandling; Beslutsfattande; Sjuksköterskans erfarenheter; Etik;

  Sammanfattning : Introduktion: En livsuppehållande behandling är en behandling som syftar till att hålla en patient vid liv när dennes tillstånd är livshotande. När en patient är nära livets slut måste ett beslut gällande den livsuppehållande behandlingen tas. LÄS MER

 3. 3. There ain ́t no such thing as a free lunch : What consumers think about personal data collection online

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Loverus; Paulina Tellebo; [2017]
  Nyckelord :Big Data; Ethics; Consumer Behaviour; Privacy; Digital Marketing; Etik; Företagsetik; Konsumentbeteende; Datainsamling; Marknadsföring;

  Sammanfattning : This study examines how consumers reason and their opinions about personal data collection online. Its focus is to investigate whether consumers consider online data collection as an issue with moral implications, and if these are unethical. LÄS MER

 4. 4. När viljan krockar med verkligheten – en litteraturstudie av sjuksköterskors erfarenheter av arbete vid naturkatastrofer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nonne U.Miles; Jasmin X.Mattsson; [2016-01-28]
  Nyckelord :Naural disasters; Nurse s experience; Nurses evaluations;

  Sammanfattning : Introduktion: Annandag jul 2004 inträffade tsunamin som orsakades av en jordbävning i Indiska oceanen, och som skördade fler svenska liv än någon annan katastrof i svensk historia. Förenta nationernas utvecklingsprogram (United Nations Development Programme, UNDP) definierar en naturkatastrof som ett betydande sammanbrott, orsakat av ett naturligt riskfenomen som leder till så omfattande skador på människor, miljö, materiel och ekonomi att de överstiger de drabbades förmåga att klara situationen. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsmäklares etiska beslutsfattande : En studie om fastighetsmäklares kognitiva moraliska utveckling (CMD)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Lisa Andgrim; Jenny Nordstrand; [2016]
  Nyckelord :CMD; real estate agent; ethical decision making; moral judgment; CMD; fastighetsmäklare; etiskt beslutsfattande; moraliskt omdöme;

  Sammanfattning : Vi har genomfört en replikering av en studie utformad av Tesfom och Birch (2011) och har med stöd av deras studie tillämpat liknande metodval. Vi har använt oss av ett deduktivt synsätt och har utifrån den teoretiska referensramen undersökt våra forskningsfrågor i en kvantitativ studie. LÄS MER