Sökning: "Etnisk Konflikt"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Etnisk Konflikt.

 1. 1. Namnet ska ge rötter, men också vingar – En sociolingvistisk undersökning av invandrade föräldrars namnval till sina svenskfödda barn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Elaine Sjödin; [2021-10-01]
  Nyckelord :namn; förnamn; namnval; invandrade föräldrars namnval; identitet; identitetskonflikt; diskurs; deologi; makt; majoritetssamhälle;

  Sammanfattning : I föreliggande kvalitativa studie undersöks vilka faktorer invandrade föräldrar kan se som väsentliga när de väljer namn till sina svenskfödda barn samt om namnvalen kan ses som en del i en identitetsskapande process. Om så är fallet undersöks om det finns någon konflikt mellan olika identitetsframställningar. LÄS MER

 2. 2. Rätten till vatten och sanitet i Darfurkonfliktens spår

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Simon Thulin; [2021]
  Nyckelord :Darfurkonflikten; mänskliga rättigheter; rätten till vatten; Sudan The Darfur conflict; human rights; the right to fresh water; Sudan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Darfurkonflikten är en av de mest våldsamma och brutala konflikter som har präglat 2000-talet. Vad som har orsakat konflikten är en fråga som har delat den akademiska världen i två tydliga läger, ett som argumenterar för att klimatförändringarna är den primära orsaken till konflikten. LÄS MER

 3. 3. Vilka är orsakerna till etniska konflikter? : En kvalitativ studie angående etniska konflikters centrala orsaker, med hänsyn till den turkisk-kurdiska konflikten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Alaa Imnati; [2021]
  Nyckelord :Etnicitet; etnisk konflikt; Turkiet; Kurdistan; etnisk identitet; nationalism; bergturkar;

  Sammanfattning : Ethnic conflicts go far back in time, but what are the causes of ethnic conflicts? By applying theories concerning ethnicity, ethnic groups and ethnic identity, we find that the causes behind ethnic conflicts consist of a number of factors that include perceptions, behaviors, actions and political orientations. How do the study's causes appear in The Turkish-Kurdish conflict, where the Kurdish population tends to become increasingly independent, but this tendency can be a cause of conflict in itself. LÄS MER

 4. 4. Det statslösa folket : Rohingyerna-konflikten i Myanmar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Thika Al Obaidi; [2020]
  Nyckelord :Rohingya; konflikt; Myanmar; etnisk rensning; maktförhållanden; minoritet; diskriminering;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka de bakomliggande faktorerna till konflikten mellan folkgruppen rohingya och majoritetsbefolkningen i Myanmar. Vidare har syftet även varit att undersöka maktrelationerna i landet och hur de har påverkat den så kallade decimeringen mot rohingya. LÄS MER

 5. 5. KONFLIKT ELLER CONSTRICT? En kvantitativ studie om upplevd trygghet i Göteborgs mellanområden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellen Wijkmark; [2019-09-24]
  Nyckelord :upplevd trygghet; bostadssegregation; konfliktteorin; constrict-teorin; etnisk; heterogenitet;

  Sammanfattning : Studier har funnit att individers upplevda trygghet sällan står i proportion till den faktiska brottsligheten i kontexten vari man lever, vilket har gett upphov till försök att finna faktorer som påverkar upplevd trygghet. Fynd har visat att upplevd trygghet ser olika ut beroende på om man är av landets etniska majoritet eller utländska minoritet, och att nivån av upplevd otrygghet tenderar att stiga i mer etniskt heterogena bostadsområden. LÄS MER