Sökning: "Etnisk kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden Etnisk kultur.

 1. 1. MED KULTUREN SOM BAKGRUND En teoriprövande studie om kultur kan förklara skillnaden i förtroende för polisen mellan personer med utländsk bakgrund och svensk-svenskar i förorten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander Milanovski; [2021-06-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigare forskning från BRÅ visar att personer med utländsk bakgrund har ett lägre förtroende för polisen än svensk-svenskar. I den här uppsatsen har det kulturella perspektivet prövats för att förklara skillnaden i förtroende för polisen mellan personer med utländsk bakgrund och svensk-svenskar i förorten. LÄS MER

 2. 2. Vägen till akademisk utbildning för jugosvenskar : En kvalitativ studie om hur kultur och identitet ur etniskt perspektiv förklarar valet av vidareutbildning för unga män och kvinnor med forn jugoslavisk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lilly Alagić; Aleksija Đurović; [2021]
  Nyckelord :Further education; Ethnic culture; Ethnic Identity; Parenting engagement; Academic language; Vidareutbildning; Etnisk kultur; Etnisk identitet; Föräldrar engangemang; Akademiskt språk;

  Sammanfattning : Approximately 100 000 fled from former Yugoslavia during the 1990’s, the refugees mainly came from Bosnia Hercegovina because of the genocide towards Muslims during late the 90’s. Another factor of the refugee wave was the economic crisis that led people to seek a new country to establish in. LÄS MER

 3. 3. Representationen av etnisk mångfald i läroböcker : En kvalitativ visuell textanalys av samhälls- och naturorienterande läroböcker för årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Paulina Larsson; Anna Orregård; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie analyserades representationen av etnisk mångfald i samhälls- och naturorienterande läroböcker för årskurs 1-3. I studien analyserades och jämfördes läroböckerna Boken om SO 1-3 (2013), Boken om NO 1-3 (2013), Puls SO-boken 1-3 (2011) och Puls NO-boken 1-3 (2011), vilka getts ut av förlagen Liber AB respektive Natur och Kultur. LÄS MER

 4. 4. Barns flerspråkighet och språkutveckling i svenska förskolor : Children´s multilingualism and language development in Swedish preschools

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Julia Jerre; Nada Salameh; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkighet; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att granska hur pedagogerna från två olika förskolor i Malmö Stad arbetar, där det finns flerspråkiga barn och vuxna i verksamheten. Undersökningen har utförts med hjälp av intervjuer med förskolepersonalen, som förklarar hur vardagen ser ut i förskolan samt hur pedagogerna väljer att lägga upp sitt arbetssätt kring flerspråkighet och språkutveckling i deras undervisning. LÄS MER

 5. 5. Etnisk mångfald inom designbranschen : En homogen bransch i ett heterogent samhälle?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Saron Iohannes Haile; [2021]
  Nyckelord :Designbranschen; mångfald; etnisk mångfald; etnicitet kultur; designbyrå; designaktivism;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att med designaktivism som perspektiv undersöka hur den etniska mångfalden inom designbranschen ser ut i Sverige och hur några etablerade designbyråer jobbar med mångfaldsfrågan. Den är avsedd att bidra till en reflektion av hur det i sin tur påverkar skapandet  som delas med samhället. LÄS MER