Sökning: "Etnografisk innehållsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Etnografisk innehållsanalys.

 1. 1. Är mediernas verklighet läsarens pseudoverklighet? : En kvalitativ innehållsanalys av President Trump i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Berter; Annika Blom; [2018]
  Nyckelord :Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; medialisering; nyhetsvärdering; gestaltning; ECA; Etnografisk innehållsanalys; President; Donald Trump;

  Sammanfattning : Problemformulering: Det amerikanska valet år 2016 har gått till historien. Det stod mellan två oväntade kandidater, Hillary Clinton som var USA:s första kvinna att kandidera till president. Den andra kandidaten var Donald Trump, en framgångsrik affärsman utan politisk bakgrund. Segrare blev Donald Trump, vilket förbluffade världen. LÄS MER

 2. 2. ”JAG SKA SLÅ NER HENNE MED MIN STYRKA” Så framställs kvinnliga boxare i svensk press

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jessica Oscarsson; [2017-02-15]
  Nyckelord :Boxning; genus; framställning; kvällspress; normativ femininitet; hegemonisk maskulinitet; kvinnlig maskulinitet;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, MK1500Nivå: GrundnivåTermin/år: Ht/2016Handledare: Malin SveningsonKursansvarig: Malin SveningsonSidantal: 46Antal ord: 17 734Nyckelord:Boxning, genus, framställning, kvällspress, normativ femininitet, hegemonisk maskulinitet, kvinnlig maskulinitet.Syfte: Syftet med studie är att undersöka hur kvinnliga boxare framställs i svensk pressunder 2016. LÄS MER

 3. 3. Analysverktyg för digitala matematiska spel : Etnografisk innehållsanalys av digitala matematiska spel för undervisande lärare i årskurs 1 - 3

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Roos Johansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utveckla samt pröva ett analysverktyg för att se vilka matematiska förmågor fem olika matematiska digitala spel faktiskt erbjöd eleverna. Analysverktyget måste vara förenligt med kursplanen i matematik, för årskurs 1–3, och taluppfattning. LÄS MER

 4. 4. Barns beteenden inom barnintensivvård : en fokuserad etnografisk observationsstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erik Holmgren; Oskar Sandqvist; [2016]
  Nyckelord :intensive care units; pediatric; observational study; delirium; barnintensivvård; observationsstudie; delirium;

  Sammanfattning : Bakgrund: När sjukvården till stor del förlitar sig på medicinsk teknik och läkemedelsbehandling är det lätt att omvårdnadsåtgärder som syftar till att förebygga och lindra lidande inte ges tillräckligt utrymme. Intensivvårdsdelirium är ett förhållandevis outforskat område inom barnintensivvården. LÄS MER

 5. 5. Operationssjuksköterskors användning av intraoperativ kommunikation med patienter : en observationsstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Malin Wahlström; Helén Lestander; [2016]
  Nyckelord :Operating theatre nurse; intraoperative communication; perioperative nursing; person-centered care; Operationssjuksköterska; intraoperativ kommunikation; perioperativ omvårdnad; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktuell forskning visar hur användning av intraoperativ kommunikation kan medföra positiva effekter för både patienter och operationssjuksköterskor. Dock saknas forskning om hur användningen ser ut i praxis. LÄS MER