Sökning: "Etnologi"

Visar resultat 1 - 5 av 793 uppsatser innehållade ordet Etnologi.

 1. 1. “Tillsammans för tillhörighet”: En fallstudie i en ideell förening för migrerade mödrar i Rosengård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Filippa Kugelberg; [2023]
  Nyckelord :Migration; motherhood; everyday life; belonging; capital and liminality.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : “Together for belonging” : A case study in a not-for-profit group for immigrant mothers in Rosengård This essay examines how immigrant women in Malmö (Rosengård), use a not-for-profit group to find ways to navigate their everyday lives. The aim of the study is to get a deeper understanding of the functioning of the group. LÄS MER

 2. 2. Det välvda planet: Etnografisk teckning som insamlingsmetod för medeltida valvmålningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Linda Morgan Kiibus; [2023]
  Nyckelord :ethnographical drawing; medieval painting; queer phenomenology; lines; methodology; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Using a theoretical framework based upon the queer phenomenology of Sarah Ahmed as well as Maurice Merleau-Ponty’s Phenomenology of Perception, this study explores the process of translating medieval church murals to drawings. The study is based on my own drawings of two late-medieval church murals in Skåne, as well as 19th century ethnographer Nils Månsson Mandelgren’s drawings. LÄS MER

 3. 3. En mångfald av innebörder : ett etnologiskt perspektiv på publik arkeologi

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Tim-Kristoffer Gunnarsson; [2023]
  Nyckelord :arkeologi; etnografi; etnologi; folklore; Högarör; publik arkeologi; Sandby borg; Småland; Öland;

  Sammanfattning : This paper aims at analyzing in what ways ethnographical stories such as myths, legends, and other stories about archaeological monuments can contribute to public archaeology. The public archaeology in Sweden is currently debating how to engage with the public in meaningful ways. LÄS MER

 4. 4. Att riva och resa barriärer: En analys av tillgänglighetsanpassningar i spel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Ronja Lejonqvist; [2023]
  Nyckelord :Accessibility; disability; impairment; accessibility features; video games; Tillgänglighet; funktionsnedsättning; funktionshinder; tillgänglighetsanpassningar; digitala spel; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : To tear barriers down, and erect new - an analysis of accessibility features in games. The purpose of this study is to gain understanding of the informants experiences of working with, and playing, accessible games. LÄS MER

 5. 5. "Det är att göra våld på våra traditioner" : En etnologisk studie om förhandling och gränser kring vem som kan förkroppsliga Lucia

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Saga Franzén; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER