Sökning: "Ett lärande minne"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Ett lärande minne.

 1. 1. Improving Training of Differentiable Neural Computers on Time Series

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Isak Persson; [2022]
  Nyckelord :Memory augmented neural networks; Differentiable neural computers; Recurrent neural networks; Time series; Transfer learning; Minnesförstärkta neurala nätverk; Differentierbara neurala datorer; Återkommande neurala nätverk; Tidsserier; Överföra lärande;

  Sammanfattning : Memory Augmented Neural Networks (MANN) is a hot research area within deep learning. One of the most promising MANN is the Differentiable Neural Network (DNC) which is able to learn, in a fully differentiable way, how to represent and store data into an external memory. LÄS MER

 2. 2. ”wow, vad bra du är på korta ord och vilket minne du har!” : En studie om hur förebyggande insatser och hälsofrämjande förhållningssätt kan påverka elever i språklig sårbarhet vid stadieövergången mellan årskurs 3 och 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sofia Axelsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Stadieövergången mellan årskurs 3 och 4 kan vara särskilt sårbar för elever med lässvårigheter. För att lärare ska ha möjlighet att stödja elever i språklig sårbarhet krävs kunskaper om vad som är särskilt sårbart, vilka insatser som kan implementeras och hur elever gynnas av det. LÄS MER

 3. 3. Hur spelmekaniker kan lära ut : Ett lärspel baserat på escape room mekanik, Blooms reviderade taxonomi för lärande och Millers minnesteori

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Axel Hellstrand; [2022]
  Nyckelord :Escape room; minne; lärande och undervisande spel;

  Sammanfattning : Studiens frågeställning är “Vilka spelmekaniker är mest effektiva för att deltagarna ska minnas och återge transporten av Sveriges guldreserv från Stockholm via Karlsborg till Fort Knox?”. Utgångpunkterna för forskningen är George Millers minnesteori (1956) och Blooms reviderade teori för lärandet (Forehand, 2010). LÄS MER

 4. 4. Role of Context in Episodic Memory : A Bayesian-Hebbian Neural Network Model of Episodic Recall

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Rohan Raj; [2022]
  Nyckelord :episodic memory; long-term memory; Bayesian Confidence Propagation Neural Network; synaptic plasticity; plasticity modulation; computational neuroscience;

  Sammanfattning : Episodic memory forms a fundamental aspect of human memory that accounts for the storage of events as well as the spatio-temporal relations between events during a lifetime. These spatio-temporal relations in which episodes are embedded can be understood as their contexts. Contexts play a crucial role in episodic memory retrieval. LÄS MER

 5. 5. Närståendes upplevelser av att ha en anhörig med Alzheimers sjukdom och hur livet påverkas av sjukdomen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Clarissa Larsson; Maria Lantto; [2021]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; Närstående; Upplevelser; Kvalitativ innehållsanalys; Litteraturstudie; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av kognitiv sjukdom. Vid Alzheimers sjukdom angrips hjärnan och nervcellernas omkopplingsfunktioner förstörs. Detta resulterar i att människor som insjuknat i Alzheimers kontinuerligt förlorar minne och funktioner. LÄS MER