Sökning: "Eucalyptus"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Eucalyptus.

 1. 1. Location decisions regarding forest plantations in Brazil : Which aspects are important to actors in the Brazilian tree industry?

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Katarina Nilsson Lannerstedt; [2020]
  Nyckelord :Eucalyptus; sustainable development; land use; decision-making; policy; legislation; independent forest certification; economic sustainability; environmental sustainability; social sustainability;

  Sammanfattning : Brazilian productive forest plantations and sustainability is a continuous subject of debate, since such forest plantations constitute an increasing proportion of the Brazilian forest cover, and because of documented instances where some establishments have resulted in negative impacts on local ecosystems and communities. Meanwhile, balancing economic, environmental and social sustainability is becoming an important concern in industrial decision-making given the increasing importance of the global sustainability goals. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av potentiell biomassa från Zambia för tillverkning av bränslepellets : Pelletsproduktion i enpetarpress, friktions- och kompressionsstudier samt hårdhetstest och fuktupptag

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Lisa Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Biomass; single pellet press; moisture uptake; hardness; compression; friction; lignin; cellulose; hemicellulose; Zambia; Biomassa; enpetare; pellets; fuktupptag; hårdhet; kompression; friktion; lignin; cellulosa; hemicellulosa; Zambia;

  Sammanfattning : Biomass has been used as a fuel since ancient times. In recent decades the use has increased and the technology has developed considerably in large parts of the world. In Sub Saharan Africa, traditionally used biomass, such as wood or charcoal, is still the main source of energy in households. LÄS MER

 3. 3. Studies of the Impregnation Stagein Kraft Pulping of Hardwood

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Jonas Garemark; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In kraft pulping, one of the main issues is the extensive wood losses. With increasing prices ofwoody biomass an incentive towards minimizing the wood losses exists. Amongst the variousprocess steps, the impregnation of wood chips has shown to enhance the cooking by providinga homogeneous distribution of chemicals inside the chips. LÄS MER

 4. 4. Ecological and Edaphic Correlations of Soil Invertebrate Community Structure in Dry Upland Forests of Eastern Africa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Karl Mauritsson; [2018]
  Nyckelord :Natural forests; plantation forests; Brachylaena-Croton forest; Cupressus lusitanica; Eucalyptus paniculata; exotic species; biodiversity; soil invertebrates; Berlese-Tullgren funnel; vertical structure; vegetation cover; vegetation density; litter quality; edaphic factors; soil pH; soil temperature; soil moisture; ANOVA; Multiple Linear Regression; Akaike’s Information Criterion;

  Sammanfattning : Natural forests are characterised by great vegetation diversity and create habitats for a major part of Earth’s terrestrial organisms. Plantation forests, which are mainly composed of a few genera of fast-growing trees, constitute an increasing fraction of global forests, but they only partly compensate for loss of area, habitat and ecological functions in natural forests. LÄS MER

 5. 5. Sammansättning av ett privat moln som infrastruktur för utveckling

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Alexander Ernfridsson; [2017]
  Nyckelord :OpenStack; OpenNebula; CloudStack; Eucalyptus; Docker; Kubernetes; IaaS-plattform; OpenStack; OpenNebula; CloudStack; Eucalyptus; Docker; Kubernetes; IaaS-plattform;

  Sammanfattning : Idag är det vanligt att hantera, beskriva och konfigurera sin datainfrastruktur såsom processer, serverar och miljöer i maskinläsbara konfigurationsfiler istället för fysisk hårdvara eller interaktiva konfigureringsverktyg. Automatiserad datainfrastruktur blir mer och mer vanligt för att kunna fokusera mer på utveckling och samtidigt få ett stabilare system. LÄS MER