Sökning: "Eurocode 2"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden Eurocode 2.

 1. 1. Lastkapacitet hos murar byggdamed C3Cblocksystem® -Explosionslaster

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Linus Nimb; Stina Jonsson; [2022]
  Nyckelord :explosion load; protective walls; concrete; Eurocode 2; MSB; C3C; explosionslast; skyddsmur; betong; Eurocode 2; MSB; C3C; splitterverkan; hållfasthet; skjuvning; dymlingsverkan; glidning; stjälpning; markbärighet; utböjning;

  Sammanfattning : Under den senaste tiden har det upplevts en större oro i omvärlden och fred är inte längreen självklarhet i Europa. Människor är oroliga för den eskalerande situationen i Europaoch det har skapat ett osäkert säkerhetspolitiskt läge i världen. LÄS MER

 2. 2. A comparative evaluation of hydrostatic pressure and buckling of a large cylindrical steel tank designed according to EN14015 and according to the Eurocodes

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Musole Kambita; [2022]
  Nyckelord :Cylindrical steel tanks; yield strength; carbon steel; high strength steel; design load; buckling; stiffening rings; Finite Element Method FEM ; Linear Elastic Bifurcation LBA ; and Geometrically and Materially Nonlinear Analysis with Imperfections GMNIA .;

  Sammanfattning : Above ground steel storage tanks are used worldwide for the storage of various liquids. EN 14015:2005, which has traditionally been used to design the tanks, does not necessarily fulfil the requirements of the Swedish Building Code. LÄS MER

 3. 3. Horisontalstabilisering av småhus i trä: en jämförelse av dimensioneringsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Alice Stilgård; Amanda Bender; [2022]
  Nyckelord :horisontalstabilisering; skjuvbärförmåga; småhus i trä; skivverkan; vindlast; partiell förankring; full förankring; nyanserad plastisk dimensionering; Metod A; Metod B; elastisk metod; horisontell bärförmåga; träregelstomme; vindstabilisering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the last ten years, the number of building permits applied for houses with timber frame structure has more than doubled. Today, there is no general requirement to establish horizontal capacity, but is something that can be demanded and that many structural engineers have occasionally experienced as problematic. LÄS MER

 4. 4. UTFORMNING AV DRAGBAND FÖR OKÄNDA OLYCKSLASTER : En undersökning om praktisk tillämpning av EKS 11 för flerbostadshus i konsekvensklass 2b

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Nilsson Axel; Pettersson Emil; [2022]
  Nyckelord :Fortskridande ras; Olyckslast; Robusthet; Horisontella dragband; vertikala dragband; förankring;

  Sammanfattning : Introduction: An investigation about how ties are designed for accidental loads according to Eurocode 1: SS-EN 1991-1-7 and Eurocode 2: SS-EN 1992-1-1, with attention on ESK 11, the Application of the European construction standards by the National Board of Housing. Eurocodes are the European standard for how buildings should be constructed. LÄS MER

 5. 5. Skillnader vid horsiontallastberäkning mellan Eurokod och ”bygga med prefab”

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Nils Gustavsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use of concrete in the construction industry goes back a long way, which in itself creates a huge amount of information that can be used to understand its properties and components. Through the many different calculation-methods that have been used over the years, new solutions have come and gone [1]. LÄS MER