Sökning: "Europadomstolen mänskliga rättigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden Europadomstolen mänskliga rättigheter.

 1. 1. Hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter: Särskilt om skyldigheter gentemot foster/barn som vid sen abort visar livsduglighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecka Månsson; [2023]
  Nyckelord :Folkrätt; Offentlig rätt; Medicinsk rätt; Sen abort; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har det uppkommit ett fåtal fall där foster/barn uppvisar livstecken eller livsduglighet vid sen abort. Det har medfört en diskussion, såväl etisk som rättslig, avseende hälso- och sjukvårdspersonalens agerande i den uppstådda situationen. LÄS MER

 2. 2. Att tiga är guld - Den inte så neutrala neutralitetsprincipen inom Formel 1

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Malin Lindgren; [2023]
  Nyckelord :Civilrätt; EU-rätt; Idrottsjuridik; Europakonventionen; Neutralitetsprincipen; Yttrandefrihet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The principle of neutrality is a well-established and important principle within the sports world. The freedom from political influences and the ability to remain neutral in political matter is founded on the wish to be an inclusive and accepting arena, where athletes compete on the same terms, regardless of political or religious background. LÄS MER

 3. 3. Automatisk vårdnadsöverflyttning vid dödligt våld inom familjen och dess förenlighet med artikel 8 i Europakonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Lindau; [2023]
  Nyckelord :familjerätt; vårdnad; artikel 8; Europakonventionen; barn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In preparatory work, the research officer and the government have considered a proposal about compulsory transfer of custody in the case of deadly violence within the family. According to the research officer and the government, it is in the best interests of the child that the parent who has killed the other parent of the child no longer is the legal guardian or has any contact with the child in most cases. LÄS MER

 4. 4. Rätten att överklaga startbesked för Attefallsbyggnader : 13 kap. 15 § PBL:s förenlighet med Europakonventionen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Juridik

  Författare :Love Törnstrand; [2023]
  Nyckelord :Attefallsbyggnad; Europakonventionen; Plan- och bygglagen;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har flera länder som förbundit sig till den Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna mottagit kritik för att deras domstolar bland annat inte längre kan anses som självständiga och att vissa beslut inte är överklagbara. Detta är överträdelser av bland annat artikel 6 i Europakonventionen som reglerar rätten till en rättvis rättegång. LÄS MER

 5. 5. Äktenskap för alla? En analys av hur samkönade par kan få en rätt att gifta sig enligt Europakonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Rosenqvist; [2022]
  Nyckelord :Folkrätt; Familjerätt; Samkönade äktenskap; EKMR; Europakonventionen; Mänskliga rättigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Samkönade äktenskap har sedan början av 2000-talet blivit tillåtna i stora delar av Europa. Utvecklingen har däremot inte spridits jämnt över alla Europas länder och det finns heller inte en rätt för samkönade par att gifta sig enligt Europakonventionen. I fallet Schalk and Kopf v. LÄS MER