Sökning: "Europaparlamentsvalet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Europaparlamentsvalet.

 1. 1. MELLANMÄNSKLIG TILLIT Det sociala kapitalets effekt på valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2014

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Nilsson; [2019-02-14]
  Nyckelord :Valdeltagande; Europaparlamentsvalet; socioekonomiska förhållanden; socialt kapital; mellanmänsklig tillit;

  Sammanfattning : Direct elections to the European Parliament have been held since 1979, but turnout rates havedeclined with each election. It is well established that socioeconomic factors play a part inindividuals’ decision to participate in elections, but what can be said about social capital andthe specific aspect of interpersonal trust? The aim of this thesis is to study if a higher level ofinterpersonal trust can have an effect on voter turnout to the European Parliament election,and if so, if a higher level of interpersonal trust can compensate for a lower level ofsocioeconomic status and effect voter turnout. LÄS MER

 2. 2. Folkstyre utan folkligt deltagande? - En komparativ fallstudie mellan valdeltagandet i EU och USA.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Thurfjell; Louise Årebäck; [2019]
  Nyckelord :EU; USA; valdeltagande; federationer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vår uppsats behandlar lågt valdeltagande i stora federationer, där vi valt att jämföra presidentvalet i USA med Europaparlamentsvalet i EU under två respektive tjugoårsperioder. Vi utgår från ett teoretiskt ramverk som berör olika valsystems mekaniska och psykologiska effekter, hur väljare och politiker prioriterar val genom att klassificera dem som primära och sekundära samt ett eget teoretiskt antagande om att upplevd distans mellan medborgare och beslutsfattare har en påverkan på valdeltagande. LÄS MER

 3. 3. ”Det är inte svårt att älska Europa. Men det är riktigt svårt att älska EU.” : En kvalitativ innehållsanalys av Sverigedemokraternas framställning av Europeiska Unionen mellan två Europaparlamentsval.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Sandra Karlsson; Irma Lundin; [2019]
  Nyckelord :Europeiska Unionen; EU; Sverigedemokraterna; Europaparlamentsval; populism; radikalhöger; högerextremism;

  Sammanfattning : Sverigedemokraterna har på kort tid lyckats etablera sig i Sveriges riksdag och är därför i högsta grad delaktig i den samtida politikens utformning. Precis som Sverigedemokraterna har likasinnade partier fått ökat stöd i större delen av Europa och har numera större möjligheter att kunna påverka EU:s utformning. LÄS MER

 4. 4. Rösta med hjärtat? Väljarbeteende vid second-order elections : En kvantitativ studie av svenska väljarbeteenden vid europaparlamentsvalet 2014

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Europeiska Unionen; EU; Europaparlamentet; val; väljarbeteende; andra rangens val; second-order elections; sincere voting;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker svenska väljare tendens att rösta med hjärtat, det vill säga närmre sina preferenser, i Europaparlamentsvalet 2014. I förhållande till den existerande litteraturen så studerar jag hur Europaparlamentsvalets "second-order"-karaktär påverkar deras val av parti i det. LÄS MER

 5. 5. Politisk gestaltning av Europaparlamentsvalet i svenska dagstidningar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andersson Kurdve Andreas; [2017]
  Nyckelord :Second-order election; European Parliament election turnout; European parliament election; Game frame; Strategy frame.;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur den politiska gestaltningen i de svenska dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet skiljer sig åt under olika tidsperioder och därmed vid de olika valen; Europaparlamentsvalet samt Svenskt Riksdagsval. Uppsatsen utgår från teorier om andrahandsval och vad det innebär samt teorier om mediegestaltning av politik och vilken roll det kan ha. LÄS MER